Boris Ståhl premieras med hederstiteln Yrkesutbildningsråd

21.06.2021

På fredag 18.6 blev det klart att Finlands President har förlänat Boris Ståhl, rektor på Yrkesakademin i Österbotten hederstiteln Yrkesutbildningsråd.

- Boris Ståhl har på ett osjälviskt sätt lett och aktivt deltagit i utvecklingen av dagens Yrkesakademin i Österbotten och samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur ansåg att han skulle vara väl betjänt av hederstiteln yrkesutbildningsråd, att den på ett värdigt sätt skulle premiera Boris Ståhl för hans värdefulla och helhjärtade arbete för yrkesutbildningen, säger Ulrica Karp, direktör för SÖFUK, som också skickade in ansökan.

- Jag är så glad över att han förlänades titeln, det är han verkligen värd! fortsätter hon.

Boris Ståhl har verkat aktivt inom yrkesutbildningen i över 30 år, sedan år 2008 inom ledande positioner. Boris har under årens lopp arbetat i varierande arbetsuppgifter allt från lärare, yrkesutbildningsinspektör, branschansvarig, lärarlagsordförande, utbildningsledare, studierektor, avdelningschef, biträdande rektor, tf rektor och nu som rektor. Han har med andra ord sett alla sidor av yrkesutbildningen i vårt land under årtiondena.

Läs mer >>