Arviointineuvoston jäsenet nimetty

15.06.2022

Valtioneuvosto on nimittänyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointineuvoston toimikaudeksi 10.6.2022-31.5.2022.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin riippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen yhteydessä toimii arviointineuvosto, joka seuraa ja kehittää arviointikeskuksen toimintaa. 

Arviointineuvoston tehtävänä on:

  • osallistua arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun;
  • päättää laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista;
  • laatia esitys Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain mukaisesta arviointisuunnitelmasta sekä arviointisuunnitelman muutoksista


Arviointineuvoston kokoonpano:

Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, professori, Turun yliopisto Martin Ubani, professori, Itä-Suomen yliopisto
Jouni Koski, rehtori, Laurea ammattikorkeakoulu
Camilla Wikström-Grotell, kansainvälisten asiain päällikkö Arcada
Jarmo Paloniemi, kuntayhtymänjohtaja, koulutuskuntayhtymä OSAO
Päivi Ikola, perusopetuksen rehtori, Tampereen kaupunki
Kati Lounema, johtaja, Opetushallitus
Terhi Päivärinta, johtaja, Suomen Kuntaliitto
Mirja Hannula, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
Jyrki Mäkynen, toimitusjohtaja, Oy HM Profiili Ab (Suomen yrittäjät) 
Jaakko Sarmola, apulaisrehtori, Opettajien Ammattijärjestö OAJ ry
Kirsi Rasinaho, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, SuomenAmmattiliittojenKeskusjärjestö SAK ry 
Riina Nousiainen, koulutuksen ja osaamisen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry. 
Nikolas Bursiewicz, koulutuspolitiikan asiantuntija, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry 
Anniina Sippola, vaikuttamistoiminnan asiantuntija, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry 
Matti Tujula, edunvalvonnan asiantuntija, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry 
Aliisa Toivanen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen Lukiolaisten Liitto ry 
Emma Holsti, edunvalvonnan koordinaattori, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry