Ammattikoulutuksen kysyntä on rajussa kasvussa

16.11.2021

Työ- ja elinkeinoelämällä on suuri kysyntä ammattiosaajista, selviää syksyllä julkistetuista teknologia- ja rakennusteollisuuden osaajatarveselvityksistä. Pahimmillaan osaajapula on merkittävä yritysten kasvun este ja tämä näkyy myös monella muulla toimialalla. Oppivelvollisuuden laajentamisen rahoituksen tulee vastata todellisia kustannuksia, jotta koulutuksen järjestäjät voivat huolehtia myös työttömien ja työssä olevien osaamisen vahvistamista.

- On selvää, että emme selviä ilman merkittävää työhön johtavaa maahanmuuttoa. Maahanmuuttajien osaamisen varmistamisessa ammattikoulutuksen rooli on keskeinen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on luvannut selkeyttä ja päätöksiä vieraskielisten tutkintojen järjestämiseen. Näillä päätöksillä on kiire, toteaa AMKEn puheenjohtaja, teollisuusneuvos Kari Kallonen.

Ammattikoulutetut ovat kotiseutu-uskollisia

Sitran julkistamassa selvityksessä nousee esiin ammatillisten koulutuksen suorittaneiden kotiseutu-uskollisuus.

- Ammattikoulutus luo alueellista pitovoimaa. Tästä syystä on tärkeää, että tulevassa toisen asteen rakenteellisessa kehittämisessä pidetään huolta monipuolisen ammattikoulutuksen valtakunnallisesta tarpeen mukaisesta saatavuudesta, painottaa Kallonen. 

Opettajapula vaikeuttaa vastaamista osaajatarpeeseen 

Myös ammatillinen koulutus kärsii osaajapulasta. Erityisesti pulaa on tekniikan alan opettajista. Tähän vaikuttaa kiinnostuksen puute hakeutua opetusalan tehtäviin ja opettajapätevyyden omaavien siirtyminen yrityksiin.

Yrityksillä on huutava pula työnjohtajista. Opettajapula vaikeuttaa koulutuksen toteuttamista ja vastaamista koulutustarpeeseen.  
 
- Viimeaikaiset selvitykset ovat nostaneet esiin uupuneet ja alanvaihtoa harkitsevat opettajat. Tärkeää on vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja viihtyvyyteen sekä kehittää jatkuvasti työyhteisöä. Yhdessä opettajien kanssa tulee nostaa esiin niitä seikkoja, jotka tekevät ammatillista koulutuksesta hyvän työpaikan, Kallonen sanoo.