Ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset vahvistavat yhdessä kestävän kehityksen kädenjälkeään

29.10.2021

Ammattikorkeakoulut aloittivat muutama vuosi sitten tavoitteellisen työn saadakseen kaiken toimintansa kestävän kehityksen edellytysten mukaiseksi. Tavoitteeksi asetettiin, että koko ammattikorkeakoulusektori on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Systemaattisen työn lopputuloksena syntyi Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. Työtä on jatkettu kohti konkreettisia käytännön toimia.  
 
Oman toiminnan hiilijalanjäljen laskeminen on ollut yksi työn osa-alue. Hiilijalanjäljen laskeminen auttaa näkemään omien valintojen ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Laskentamallin ovat luoneet ammattikorkeakoulujen omat osaajat yhteistyöllä. Mallin kehittämisessä on hyödynnetty monipuolisesti alan uusinta tutkimustietoa ja kehittämistyö jatkuu. 
 
Koulutussektorin vaikuttavuus kasvaa hiilijalanjälkeä pienentämällä ja kädenjälkeä kasvattamalla.  
 
- Ammattikorkeakoulujen jos kenen tulee elää kuten opettaa. Ellemme johtajina itse sitoudu kestävyyden ja vastuullisuuden tavoitteisiin, juhlapuheita asiasta on turha pitää, toteaa koko työtä vetänyt LAB-ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen

- Aito vaikuttavuus syntyy vain johdonmukaisen toiminnan lopputuloksena. Se edellyttää oman toiminnan rehellistä analysointia ja tarvittavia muutostoimia mieluummin tänään kuin huomenna, jatkaa Kilpeläinen.
 
Ammatillinen koulutus mukana kestävän kehityksen osaamisen vahvistamisessa
 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät toteuttavat jo nyt työelämän kestävän kehityksen toimintaa tukevia osaamis- ja koulutuspalveluita. Myös omaan toimintaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota, mutta toiminta on kuitenkin melko hajanaista. Tarvitaan sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön tiivistämistä että ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävää strategista ja toiminnalla yhteistyötä. Ammattikorkeakoulut tarjoavat hiilijalanjälkilaskurin myös ammatillisen koulutuksen käyttöön.  
 
- On hienoa, että pääsemme hiilijalanjälkilaskurin avulla hyötymään jo tehdystä työstä ja saamme lisävauhtia yhteistyöhön ja ammattikoulutuksen vihertämisessä. Tulemme myös olemaan vahvasti mukana opetus- ja kulttuuriministeriön juuri käynnistämässä laajassa koulutuksen ilmasto- ja kestävyyshankkeessa, sanoo Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä edustavan AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.  
 
On tärkeää, että koulutussektorilla tehdään kaikessa toiminnassa yhä enemmän strategista ja toiminnallista yhteistyötä yli sektorirajojen. 
 
-Näin kehittämistyö nopeutuu, opiskelijat ja asiakkaat hyötyvät sekä resurssin käyttö tehostuu, toteavat Kilpeläinen ja Lamppu. 

Tutustu Arenen hiilijalanjälkilaskuriin täältä >>
 
Lisätietoja
Toiminnanjohtaja 
Ida Mielityinen
puh. 050 594 0731
Arene ry
 
Toimitusjohtaja
Veli-Matti Lamppu
puh. 050 344 2554
AMKE ry