Ammattikorkeakoulujen todistusvalintojen käyttöönotto kevään 2020 yhteishaussa

14.05.2018

Ammattikorkeakoulut ottavat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön todistusvalinnan, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Pisteytysmallit on kehitetty laaja-alaisena yhteistyönä Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. Samalla todistusvalinnasta tulee pääväylä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen keväästä 2020 lähtien. Täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.

- Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä. Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, jotka on suoritettu 1.8.2015 alkaen, kertoo asiantuntija Satu Ågren Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEsta.

Todistusvalinnan rinnalla säilyvät valintakoe ja muut osaamisperustaiset valintaväylät, mitkä laajentavat hakijoiden mahdollisuuksia saada opiskelupaikka.

Todistusvalinnassa käytettävät ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit otetaan käyttöön kaikissa ammattikorkeakouluissa, kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta, joissa todistusvalintoja ei oteta käyttöön. Poliisiammattikorkeakoululla ja Högskolan på Ålandilla on omat hakunsa.

Viime syksynä julkistetun korkeakouluvision mukaan vuonna 2030 vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. 

- Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että nykyistä useampi ammatillisen koulutuksen suorittanut jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, sanoo Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen.

Koulutuksien tarkemmat aloituspaikkamäärät, mahdolliset vähimmäispisterajat ja kynnysehdot ilmoitetaan viimeistään koulutustarjonnan julkaisun yhteydessä alkusyksystä 2019. 

Lue lisää

Opintopolku.fi-sivustolta 

AMK-opiskelijavalinnat kehittämishankkeen sivustolta 

AMK pisteytysmallit