Ammatillista koulutusta uudistetaan – OKM asetti seurantatyhmän ja työryhmät työn tueksi

31.10.2023

Ammatillista koulutuksen toimintakykyä kehitetään seuraavan vuoden aikana kunnianhimoisesti. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi esimerkiksi rahoituksen uudistaminen, koulutuksen järjestäjien
toiminnanohjauksen uudistaminen, koulutustarjonnan suuntaaminen paremmin työelämätarpeita vastaavaksi sekä oppimisen tuen uudistaminen.

Ammatillisen koulutuksen uudistamisen tueksi opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut seurantaryhmän, jossa AMKE ry:tä edustaa toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Uudistuksen valmisteluun on lisäksi asetettu virkahenkilötyöryhmät ammatilliseen koulutukseen sekä oppimisen tukeen. Lisäksi rahoitusjärjestelmän ja toiminnanohjauksen uudistamisen tukena on asiantuntijajaostot.

- On hyvä, että opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut vahvat virkahenkilöistä koostuvat työryhmät kehittämisen tueksi. Uudistusten tulee kestää aikaa ja siksi on tärkeää, että ammatillisen koulutuksen intressiryhmistä koostuva seurantaryhmä ja virkahenkilötyöryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä. Tämän vuoropuhelun avulla voidaan saavuttaa yhteisymmärrys ja sitoutuminen tarvittaviin toimiin, Lamppu painottaa. 

Lue uutinen OKM:n sivuilta >>