Ammatillista koulutusta on kehitettävä tieto- ja tutkimusperusteisesti

28.04.2023

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu sekä johtavat asiantuntijat Saku Lehtinen ja Satu Ågren vierailivat Savon ammattiopiston Savilahden kampuksella. Uudet oppimisympäristöt ja sen mahdollistamat pedagogiset ratkaisut herättivät keskustelua. Lamppu uskoo uudella kampuksella olevan monia suotuisia vaikutuksia ammattiopiston toimintaan.

- Uskon viihtyisän, terveellisen, turvallisen ja hyvin toimivan oppimisympäristön lisäävän sekä koulutuksen vetovoimaa että opettajien saatavuutta. Lisäksi kampuksen sijainti madaltaa kynnystä korkeakoulu- ja yritysyhteistyöhön. Savilahden kampus on hieno esimerkki kestävän kehityksen periaatteet huomioivasta koulurakentamisesta, toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu toteaa.

Savilahden kampus on suunniteltu käyttäjilleen eli opiskelijoille ja henkilökunnalle, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana kampuksen toteutuksessa alusta alkaen.

- Halusimme luoda ympäristön ja tilan, jossa ihminen on keskiössä, ja jossa mahdollistamme oppimisen parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo apulaisrehtori Esa Juvonen.

Ammatillista koulutusta on kehitettävä tieto- ja tutkimusperusteisesti

Ammatillisen koulutuksen tilanne ja tulevaisuus puhututtavat. Keskustelua on käyty vilkkaasti muun muassa ammatillisten tutkintojen suoritusajasta. Valtiovarainministeriö on laskenut, että ammatillisten perustutkintojen muuttaminen kaksivuotisiksi säästää 100 miljoonaa euroa. Perusteluna on työvoimapulan helpottaminen, sillä yritykset tarvitsevat uusia työntekijöitä kiivaaseen tahtiin. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät vastustavat ehdotusta.

Vuodesta 2018 lähtien opinnot ovat olleet osaamisperusteisia eli opiskeluaika määräytyy yksilöllisen opiskelutarpeen ja -vauhdin mukaan. Tämä tarkoittaa, että osa valmistuu tutkintoon jopa reilussa vuodessa ja siirtyy työmarkkinoille. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien mielestä tutkinnoille ei pidä säätää keinotekoista ajallista pituutta. Paluu aikaperusteisuuteen olisi pitkä askel taaksepäin tehokkaan ja työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys (AMKE) kritisoi, että ammatillisen koulutuksen vaikuttavuuden pohjana käytetään pelkkiä tilastoja.

- Ammatillista koulutusta pitää kehittää tieto- ja tutkimusperusteisesti sekä yhteiskunnan ja työelämän tarpeista. Koulutuksen järjestäjät sitoutuvat kehittämistavoitteisiin, kunhan ne ottavat huomioon ammatillisen koulutuksen kokonaisuutena, sanoo toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Ammatillisen koulutuksen keskeisimmät haasteet ovat opintojen ohjaamisen ja erityisen tuen tarpeen voimakas kasvu sekä perusopetuksessa syntynyt osaamisvaje.

- Opetuksen määrää tulee pikemminkin lisätä kuin vähentää. Valtiovarainminiteriön esittämä 100 miljoonan euron ”kehittämisleikkaus” on tyrmäys tavoitteille saattaa opiskelijoita nykyistä nopeammin työelämään ja jatko-opiskelemaan, sanoo Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on turvattava ja koulutusta kehitettävä. Oman sekä alueen osaamisen kehittäminen vaatii aikaa ja panostusta, mutta maksaa itsensä takaisin.

AMKEn viestit hallitusohjelmaneuvotteuihin >>

Kuva Katri Bäck: Alhaalla vasemmalta AMKE:n johtava asiantuntija Saku Lehtinen, toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu ja johtava asiantuntija Satu Ågren, ylhäällä vasemmalta Savon ammattiopiston apulaisrehtori Esa Juvonen, hallintojohtaja Heikki Vienola ja rehtori Rauno Kettunen.