Ammatillisessa koulutuksessa 126 900 uutta opiskelijaa

27.09.2018

Ammatillisessa koulutuksessa oli viime vuonna 126 900 uutta opiskelijaa, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta tilastosta. Uusia opiskelijoita oli prosentti enemmän kuin edellisenä vuonna.


Kuva: Tilastokeskus

Uusista opiskelijoista 46 200 opiskeli nuorille suunnatussa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 41 800 näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 38 900 ammatillisessa lisäkoulutuksessa, johon kuuluvat siis ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. 

Uusista ammattitutkinnon suorittajista runsas neljännes opiskeli tekniikan aloilla, noin viidennes palvelualoilla ja viidennes kaupan ja hallinnon aloilla.

Nais- ja miesopiskelijoita oli suunnilleen yhtä paljon, mutta erot koulutusaloittain ovat selkeät. Terveyden- ja hyvinvoinnin ala pysyi edelleen hyvin naisvaltaisena: alalla uusista opiskelijoista yli 80 prosenttia oli naisia. Tietojenkäsittelyssä ja tietoliikenteessä puolestaan miehiä on lähes 90 prosenttia.

Kaikkiaan ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa oli viime vuonna noin 327000 opiskelijaa ja heistä ammattiin valmistui lähes 77000. Tutkinnon suorittaneita oli 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja heistä 54 prosenttia oli naisia. 

Lähes puolet suoritti tutkinnon tekniikan sekä kaupan ja hallinnon koulutusaloilta. Tutkinnon suorittaneista 18 prosenttia oli oppisopimusopiskelijoita.

Lähde: Tilastokeskus