Ammatillisessa koulutuksessa 123 100 uutta opiskelijaa

27.09.2019Ammatillisessa koulutuksessa oli viime vuonna 123 100 uutta opiskelijaa, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta tilastosta. Uusia opiskelijoita oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Uusista opiskelijoista 85 000 opiskeli ammattillisessa perustutkintokoulutuksessa ja 38 100 ammatillisessa lisäkoulutuksessa, johon kuuluvat siis ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. 

Uusista ammattitutkinnon suorittajista runsas neljännes opiskeli tekniikan aloilla, noin viidennes palvelualoilla ja viidennes terveys- ja hyvinvointialoilla.

Nais- ja miesopiskelijoita oli suunnilleen yhtä paljon, mutta erot koulutusaloittain ovat selkeät. Terveyden- ja hyvinvoinnin ala pysyi edelleen hyvin naisvaltaisena: alalla uusista opiskelijoista yli 80 prosenttia oli naisia. Tietojenkäsittelyssä ja tietoliikenteessä puolestaan miehiä on lähes 90 prosenttia.

Kaikkiaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2018 aikana 322 300 opiskelijaa. Heistä 51 prosenttia oli naisia. 

Ammatillisen tutkinnon suoritti 79 600 opiskelijaa vuonna 2018. Ammatillisia perustutkintoja suoritettiin 54 500, ammattitutkintoja 17 200 ja erikoisammattitutkintoja 7 900. Tutkinnon suorittaneita oli lähes 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä 55 prosenttia oli naisia.

Lähes puolet, 47 prosenttia, suoritti tutkinnon tekniikan sekä kaupan ja hallinnon koulutusaloilta. Tutkinnon suorittaneista 21 prosenttia oli oppisopimusopiskelijoita.

Lähde: Tilastokeskus