Ammatillisen koulutuksen viesti hallitusneuvotteluihin: vaalilupaukset lunastettava

17.04.2019

AMKE ja Sivistystyönantajat ovat tyytyväisiä siihen, että huoli ammatillisen koulutuksen resursseista ja ammattiosaajien riittävyydestä nousi kaikilla puolueilla vahvasti vaalikeskusteluun. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää merkittäviä panostuksia ammatilliseen koulutukseen. Tämä kattaa laajan tehtävän aina nuorten ammatillisesta peruskoulutuksesta työssä olevien ja työttömien osaamisen uudistamiseen ja ylläpitoon. Nyt on aika lunastaa vaalilupaukset, jotta hyvinvointia voidaan ylläpitää.

Pula ammattiosaajista on laajentunut kaikille aloille ja on yrityksille kasvun este. Tarvitsemme esimerkiksi lähihoitajia huolehtimaan vanhuksista, rakennusalan ammattilaisia uudistamaan ja korjaamaan rakennuskantaa sekä kuljetus- ja logistiikka-alan osaajia varmistamaan tavaroiden ja ihmisten liikkuminen pitkien etäisyyksien Suomessa. 

- Ammatilliseen koulutukseen osallistuu tällä hetkellä vuosittain yli 320 000 ihmistä ja osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti muistuttaa toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu AMKEsta

AMKE ja Sivistystyönantajat esittävät ammatillisen koulutuksen osalta hallitusohjelman kahdeksi kärkiteemaksi seuraavia:

1. Ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta nostetaan riittävälle tasolle, jotta  koulutukselle asetetut tehtävät voidaan hoitaa laadukkaasti ja  toteuttaa uudistustyötä pitkäjänteisesti.

2. Varmistetaan perusopetuksessa nuorten riittävät valmiudet toisen asteen opintoihin. Tavoitteena on ammatillinen tai ylioppilastutkinto kaikille nuorille.

- Oppilaitosten tilanteet vaihtelevat suuresti. Ammatilliseen koulutukseen on tehty suuri rakenteellinen uudistus. Nyt  on tärkeää varmistaa vakaat työskentelyolosuhteet, jotta koulutusta voidaan kehittää asiakaslähtöisesti, toteaa Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen