Ammatillisen koulutuksen uudistuksen mahdollisuuksia ei tunneta riittävästi työpaikoilla

15.03.2019

Työpaikoilla ei ole riittävästi tietoa ammatillisen koulutuksen uudistuksesta, sen vaikutuksesta omaan työhön tai rooliin opiskelijoiden ohjaamisessa, selviää Työväen Sivistysliitto TSL:n selvityksestä.

Vain noin joka kymmenes vastaaja oli sitä mieltä, että oma työpaikka on valmistautunut hyvin ammatillisen koulutuksen uudistukseen tai että henkilöstön valmiuksia ja resursseja uudistukseen liittyen on pohdittu.

– Tuen tarvetta nähtiin työpaikoilla erityisesti eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden ohjauksessa, kertoo erikoistutkija Auli Airila Työterveyslaitoksesta.

Kehitettävää oli myös siinä, miten työpaikalla tapahtuvan oppimisen vastuut ja tehtävät on dokumentoitu tai millaisia materiaaleja työyhteisöillä on käytössä ohjauksen tueksi.

Työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyössä on kehitettävää

Kyselyssä selvitettiin myös työpaikan toimijoiden näkemyksiä yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Noin 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyö sujuu hyvin. Noin kolmannes koki, että työpaikka saa tarvittaessa tukea ammatilliselta oppilaitokselta opiskelijoiden ohjaamiseen, mutta vain vajaan viidenneksen mielestä ammatillinen opettaja on riittävästi läsnä työpaikalla.

– Työpaikan ja oppilaitoksen toimiva yhteistyö on keskeinen edellytys opiskelijoiden sujuville siirtymille, myös työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kannalta. Yhteistyön kehittämiseen kannattaa panostaa, korostaa Airila.

- Kyselyn tulokset tukevat muissa kyselyissä saatuja tuloksia, kuten tarvetta lisätä ammatillisen koulutuksen palveluiden tunnettavuutta ja ohjausapua ja -osaamista työpaikoille, toteaa AMKEn asiantuntija Saku Lehtinen.

Elinkeinoelämän keskusliiton maaliskuussa ja Suomen Yrittäjien loppuvuodesta 2018 julkaisemat kyselytutkimukset kertoivat samaa viestiä, että uudistuneen ammatillisen koulutuksen yhteistyömahdollisuudet yrityksille ovat vielä laajalti hyödyntämättä. Samoin opettajilta halutaan aktiivista osallistumista ohjaukseen.

- Yrityksissä on paljon kysyntää, johon ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee vastata aktiivisellä markkinoinnilla ja jalkautumisella, Lehtinen jatkaa.

Työterveyslaitoksen selvitys toteutettiin Työväen Sivistysliitto TSL:n hallinnoimassa Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa. Syksyllä 2018 toteutettuun kyselyyn tuli yhteensä 501 vastausta työpaikoilta. Kysely suunnattiin luottamusmiehille, työpaikkaohjaajille, työsuojeluvaltuutetuille ja esimiehille.