Ammatillisen koulutuksen suosio pysyi tasaisena yhteishaussa

23.03.2023

Tänä keväänä perusopetuksen päättävistä hakijoista 40 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 54 prosenttia lukioon. Ammatillisissa perustutkinnoissa ja lukioissa haettavana oli yhteensä noin 86 300 aloituspaikkaa. Noin kuusi prosenttia haki valmentaviin koulutuksiin ja kansanopistoihin. 

Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 35 480 hakijaa, noin 6 080 enemmän kuin viime vuonna. Ammatillisessa koulutuksessa aloituspaikkoja on 38 790, joista 1 890 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. 

Ammatillisen koulutuksen hakijamäärän kasvu selittyy pitkälti sillä, että viime vuonna, kun perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haettiin ensimmäistä kertaa samassa yhteishaussa, osa hakijoista haki epähuomiossa ammatillisen koulutuksen sijasta vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään koulutukseen. Nyt siihen hakeneiden määrä on vastaavasti laskenut. 

- Yhteishaun hakijamäärät ovat pysyneet hyvin samankaltaisena viimevuoteen nähden. On tärkeää, että jokaiselle nuorelle löytyy mielekäs koulutuspaikka, arvioi AMKEn johtava asiantuntija Saku Lehtinen

Vaativana erityisenä tukena järjestettävien koulutusten hakijamäärä laski

Vaativana erityisenä tukena järjestettävään koulutukseen haki ensisijaisesti 2 500 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 1 020. Hakijoita oli 6 700 vähemmän kuin viime vuonna. Aloituspaikkoja oli tarjolla yhteensä 2 360. 

Ensisijaisia hakijoita vaativan erityisen tuen perusteella järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin oli 1 780, TUVA-koulutukseen 710 sekä TELMA-koulutukseen 690.

- Vaativan erityisen tuen hakijamäärät ovat korjaantuneet viime vuodesta ja nyt näemme todellisen hakijamäärän. Alueellinen tilanne vaihtelee, mutta kokonaisuudessaan aloituspaikkoja on aivan liian vähän. On painetta lisätä myös TUVAn ja TELMAn aloituspaikkoja, jotta kaikki oppivelvolliset saadaan opiskelemaan, sanoo Ammattiopisto Luovin johtaja Hannu Koivula.  

Väylät auki 

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun koulutustarjonnasta ja hakemisesta löytyy tietoa oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja osoitteesta opintopolku.fi.