Ammatillisen koulutuksen suosio pysyi tasaisena yhteishaussa

21.03.2024

Tänä keväänä perusopetuksen päättää noin 62 700 nuorta. Yhteishakuun heistä osallistui noin 61 500.  Ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen hakeneita oli 39 % ja lukioon 55 %. Noin kuusi prosenttia haki valmentaviin koulutuksiin ja kansanopistoihin. 

Yhteishaku on suunnattu pääasiassa peruskoulun päättäneille ja ilman tutkintoa oleville. Ammatillisissa perustutkinnoissa ja lukioissa yhteishaussa haettavana oli yhteensä noin 85 800 aloituspaikkaa. Ammatillisessa koulutuksessa aloituspaikkoja on 37 850, joista 1 790 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 35 580 hakijaa, mikä on noin 100 enemmän kuin viime vuonna. 

Peruskoulun päättävistä suurempi osa hakeutuu lukiokoulutukseen. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteishaun hakijamäärää tasoittaa kuitenkin se, että ammatilliseen koulutukseen hakeutuu lukioita enemmän vailla tutkintoa olevia nuoria. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua myös jatkuvalla haulla.

- Perusopetuksen päättäneiden yhteishakuun tulee tulevina vuosina vaikuttamaan voimakkaasti ikäluokkien pieneneminen. Tällä voi olla dramaattisia seurauksia esimerkiksi oppilaitosten määrään ja koulutuksen saavutettavuuteen alueilla, joissa sekä väestömäärä että syntyvyys ovat pientä. Maahanmuuttajuudella on tärkeä rooli alueiden elinvoimaisuuden säilyttämisessä. Lisäksi tulee pohtia erilaisia koulutuksenjärjestäjien yhteistyömalleja, jotta voidaan mahdollistaa opiskelu omassa kunnassa, pohtii AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.   

Vaativana erityisenä tukena järjestettävien koulutusten hakijamäärä kasvoi

Vaativana erityisenä tukena järjestettävään koulutukseen haki ensisijaisesti 3 450 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 1 670. Aloituspaikkoja oli tarjolla yhteensä 2 330. 
Ensisijaisia hakijoita vaativan erityisen tuen perusteella järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin oli 1 920, TUVA-koulutukseen 800 sekä TELMA-koulutukseen 730.

Väylät auki 

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun koulutustarjonnasta ja hakemisesta löytyy tietoa oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja osoitteesta opintopolku.fi. 

Lue lisää OPH:n sivuilta >>