Ammatillisen koulutuksen rahoitus nousee yli 10 prosenttia

08.10.2019

Ammatillisen koulutuksen valtionosuus kasvaa 11 prosenttia lupaa vuoden 2020 talousarvioesitys. Valtaosa rahoituksen lisäyksestä, 80 miljoonaa euroa, sisältyy määräaikaisiin tulevaisuusinvestointeihin.

-    Luvattu 80 miljoonaa euroa parantaa merkittävästi ammatillisen koulutuksen toimintaedellytyksiä, iloitsee AMKEn asiantuntija Saku Lehtinen

Lehtinen toteaa, että lisäpanostuksen käyttökohteissa on huomioitu ammatillisen koulutuksen järjestäjien tarpeita. Rahoituksen voi käyttää opettajien, ohjaajien ja tukihenkilöstön palkkaamiseen, nykyisten tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen sekä oppimisympäristöjen ja pedagogisten toimintamallien kehittämiseen. 

Kun lasketaan valtionosuus ja kuntien rahoitusosuus yhteen, nousee ammatillisen koulutuksen kokonaisbudjetti n. 1,9 miljardiin euroon vuonna 2020. Kokonaisbudjetti kasvaa ensi vuodelle 6,7 prosenttia. 

Rahoitusta nostavat myös 20 miljoonan euron indeksikorotusten palautus ja Kiky-sopimuksen päättyminen, jonka vaikutus on 10 miljoonaa euroa. Lisäksi arvonlisäverokompensaatiota nostetaan. Lisäpanostuksia on luvassa myös työpaikkaohjauksen kehittämiseen ja urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen.

-    Opiskelijavuosien määrä pysyy lähes nykytasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijakohtainen rahoitus kasvaa hieman, kiteyttää Lehtinen.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusperusteet muuttuvat ensi vuonna merkittävästi, kun perusrahoitus laskee 95 prosentista 70 prosenttiin. Vastaavasti suoritetuista tutkinnoista ja tutkinnon osista koostuva suoritusrahoitus kohoaa 20 prosenttiin. Ensimmäistä kertaa mukaan tulee myös vaikuttavuusrahoitusta, johon sisältyvät työllistyminen, jatko-opinnot ja opiskelijapalaute. Tämän osuus on 10 prosenttia. Strategiarahoituksen osuus puolittuu 0,8 prosenttiin.

Valtion talousarvioesitys

Valtion talousarvioesitys (tiivistelmä)