Ammatillisen koulutuksen opiskelijat tyytyväisiä valintaansa

31.01.2019

Myönteisin mielikuva ammatillisesta koulutuksesta on siellä opiskelevilla nuorilla. Suurin osa heistä on haluamassaan opiskelupaikassa ja opiskelu on vastannut odotuksia. Paljon työpaikalla oppimista sisältävien opintojen katsotaan valmistavan hyvin työelämään. 

Aikuiset opiskelijat kokevat opiskelun kiinnostavampana ja mukavampana kuin nuoret. He ovat motivoituneita ja tekisivät saman valinnan uudestaan.

Työnantajat arvostavat ammatillista koulutusta, mutta valmistuvissa todetaan olevan suuriakin yksilöllisiä eroja mm. osaamisessa, itseohjautuvuudessa ja työelämän perustaitojen hallinnassa. 

Tulokset selviävät tuoreesta opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n teettämästä ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksesta. Kohderyhmään kuuluivat 9-luokkalaiset ja heidän vanhempaansa, peruskoulun opot, ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa opiskelevat nuoret, ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset sekä henkilöstöasioiden päättäjät yrityksissä. 

Lukio sosiaalisesti haluttavampi vaihtoehto

Tutkimuksen mukaan peruskoulun päättävistä 59 prosenttia aikoo hakea lukioon, 29 prosenttia ammatilliseen koulutukseen. Vanhemmista 62 prosenttia on sitä mieltä, että heidän lapsensa pitäisi hakea lukioon, 26 prosenttia on ammatillisen koulutuksen kannalla. 

Lukion etumatkaa kiinnostavuudessa selittää ennen muuta sosiaalinen status. Korkeaa koulutusta pidetään elintason, arvostuksen ja hyvän yhteiskuntaluokan perustana. Vain selvä tavoite kouluttautua tietylle alalle ajaa lukion ohi.

- Pelkkä vanhempien innostus ei luo kestävää pohjaa tulevaisuuden suunnitelmille. On erittäin tärkeää tukea nuorta omien vahvuuksien tunnistamisessa, koska kiinnostavan alan löytymisellä on suuri merkitys opintojen sujumisessa ja myöhemmin työelämässä menestymisessä, sanoo johtava asiantuntija Satu Ågren Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEsta. 

Nuorilla peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo vaikuttaa jatko-opintovalintoihin, aikuisilla myös opintojen rahoitusmahdollisuudet. Lukio on monelle selkeä valinta silloin, kun keskiarvo riittää. Toiselle se taas antaa lisäaikaa miettiä tulevaisuutta. 

- On myytti, että ainoastaan lukiossa voi pohtia minne jatkaisi. Ammattiin opiskelu ei lukitse loppuelämäksi tietylle alalle. Unelma-ammattiin voi päätyä montaa eri reittiä ja minkä ikäisenä tahansa,  painottaa Ågren.

Parhaan käsityksen ammatillisista opinnoista saa opiskelijoilta itseltään

Valtaosa peruskoulun 9-luokkalaisista ja heidän vanhemmistaan kokee saaneensa riittävästi tietoa ammatillisesta koulutuksesta. Tulevia opiskeluvalintoja pohtiville opo ja muut opettajat ovat tärkeimpiä tietolähteitä. 

Ammatillisesta koulutuksesta viestittäessä mm. tutustumiskäynnit ammatillisiin oppilaitoksiin ja paikallisten yritysten vierailut kouluissa toimivat hyvin. Parasta on, kun ammatillisen koulutuksen opiskelijat kertovat itse opinnoistaan ja eri ammateista. 

- Olisi tärkeää, että alumnitoiminta yleistyisi myös ammatillisessa koulutuksessa, esittää Ågren. Oppilaitoksesta valmistuneet ovat luonteva linkki nopeasti muuttuvaan työelämään.

OKM: Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus on valmistunut