Ammatillisen koulutuksen kyky tukea talouskasvua on uhattuna

13.12.2018

Ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet toteuttaa koulutustehtäväänsä ovat heikentyneet kohtuuttomasti. Koulutukseen suunnattu rahoitus on laskenut samalla kun koulutettavien määrä on kääntynyt rajuun kasvuun.

AMKE vaatii, että ammatillisen koulutuksen valtionosuuden perusrahoitusta on nostettava vähintään 10 prosentilla.

AMKEn hallituksen puheenjohtaja Leena Linnainmaan mukaan perusrahoituksen kasvattaminen 10 prosentilla tarkoittaisi noin 80-100 miljoonaa euroa.

- Viime vuosien merkittävät rahoitusleikkaukset ovat heikentäneet toimintaedellytyksiä, vaikka uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö tarjoaakin joustavia keinoja muuttuvan työelämän tarpeisiin. Perusrahoituksen tasoa on nostettava ensisijaisesti taloudellisen kasvun ja osaavan työvoiman saatavuuden tukemiseksi, Linnainmaa sanoo.

Linnainmaan mukaan entistä suurempaa huomiota tulisi kiinnittää nuorten valmiuksiin selviytyä jatko-opinnoista. Tuoreimpien PISA-tuloksien mukaan 11 prosenttia 15-vuotiaista ei osaa kunnolla lukea, laskea tai kirjoittaa.

- Peruskoulun päättää vuosittain tuhansia nuoria, joilla ei ole riittäviä valmiuksia selviytyä ammatillisesta tai lukiokoulutuksesta. Jotta ammatilliseen koulutukseen tultaisiin riittävin valmiuksin, tulee perusopetusta joustavoittaa ja luoda yksilöllisiä opintopolkuja. Tämä saattaa tarkoittaa myös perusopetuksen oppivelvollisuuden nostamista vuodella, Linnainmaa toteaa.

Kansallinen osaamisstrategia elinikäiselle oppimiselle

AMKE korostaa hallitusohjelmatavoitteissaan jatkuvan oppimisen mahdollistamiseen. Enää nuorena suoritettu tutkinto ei riitä, vaan tarvitaan jatkuvaa oppimista ja joskus myös uudelleenkouluttautumista kokonaan uudelle alalle.

- Mitkään rahat ja resurssit eivät riitä, jos meiltä puuttuu yhteinen näkemys siitä, miten turvaamme jatkuvan oppimisen mahdollisuuden koko aikuisväestölle. Tarvitsemme kansallisen osaamisstrategian, jossa määritellään yksilön, työnantajan ja yhteiskunnan vastuut osaamisen ajantasaisuudesta, toteaa Linnainmaa.

AMKEn vaalitavoitteisiin kuuluu lisäksi pysyvän kotoutumisen palveluiden kehittäminen työperusteisen maahanmuuton tueksi sekä resurssien lisääminen koulutuksen digitalisaation toteuttamiseen. Vaalitavoitteet julkistettiin Perhossa 13.12.