Ammatillisen koulutuksen kultainen ansioristi Terhi Päivärinnalle

03.11.2022

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on myöntänyt ammatillisen koulutuksen kultaisen ansioristin Kuntaliiton hyvinvointi ja sivistys -yksikön johtaja Terhi Päivärinnalle.

Terhi Päivärinta on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran ammatillisen koulutuksen kehittämistehtävissä. 

- Toimiessaan Kuntaliitossa yksikön johtajana Terhi Päivärinta on rakentanut yhteistyötä ammatillista koulutusta edustavien järjestöjen välillä. Tämä on vahvistanut merkittävästi ammatillisen koulutuksen kentän yhtenäisyyttä ja edunvalvontavoimaa koulutuspolitiikassa. Päivärinta on toiminnallaan lisännyt koko toisen asteen koulutuksen vuoropuhelua, painottaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu

AMKE ry voi myöntää kultaisen ammatillisen koulutuksen ansioristin ansioituneille ammatillisen koulutuksen luottamushenkilöille, yhteistyökumppaneille sekä työntekijöille tunnustuksena pitkäaikaisesta, ansiokkaasta toiminnasta ammatillisen koulutuksen hyväksi.