Ammatillisen koulutuksen kultainen ansioristi erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savelalle

26.11.2020

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on myöntänyt 26.11.2020 ammatillisen koulutuksen kultaisen ansioristin Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savelalle.

Kallio-Savelalla on pitkä kokemus sekä ammatillisen koulutuksen johdon että edunvalvonnan tehtävissä. Erityisenä ansioristin myöntöperusteena AMKE nostaa Kallio-Savelan pitkäjänteisen ja yhteistyöhakuisen toiminnan ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Hänellä on ollut myös keskeinen rooli koulutuksen järjestäjiä edustavien järjestöjen yhteistyön lisäämisessä.

-    FCG:n, Kuntaliiton, Sivistystyönantajien ja AMKEn yhdessä toteuttama Ammatillisen koulutuksen ajankohtaisekstra on esimerkki Maaritin yhteistyötä korostavan ajattelun toteutumisesta ja siksi oiva tilaisuus ansioristin luovuttamiselle, toteaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

AMKE ry voi myöntää kultaisen ammatillisen koulutuksen ansioristin ansioituneille ammatillisen koulutuksen luottamushenkilöille, yhteistyökumppaneille sekä työntekijöille tunnustuksena pitkäaikaisesta, ansiokkaasta toiminnasta ammatillisen koulutuksen hyväksi.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi