Ammatillisen koulutuksen kultainen ansioristi erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savelalle

26.11.2020

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on myöntänyt 26.11.2020 ammatillisen koulutuksen kultaisen ansioristin Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savelalle.

Kallio-Savelalla on pitkä kokemus sekä ammatillisen koulutuksen johdon että edunvalvonnan tehtävissä. Erityisenä ansioristin myöntöperusteena AMKE nostaa Kallio-Savelan pitkäjänteisen ja yhteistyöhakuisen toiminnan ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Hänellä on ollut myös keskeinen rooli koulutuksen järjestäjiä edustavien järjestöjen yhteistyön lisäämisessä.

-    FCG:n, Kuntaliiton, Sivistystyönantajien ja AMKEn yhdessä toteuttama Ammatillisen koulutuksen ajankohtaisekstra on esimerkki Maaritin yhteistyötä korostavan ajattelun toteutumisesta ja siksi oiva tilaisuus ansioristin luovuttamiselle, toteaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

AMKE ry voi myöntää kultaisen ammatillisen koulutuksen ansioristin ansioituneille ammatillisen koulutuksen luottamushenkilöille, yhteistyökumppaneille sekä työntekijöille tunnustuksena pitkäaikaisesta, ansiokkaasta toiminnasta ammatillisen koulutuksen hyväksi.