Ammatillisen koulutuksen jatkuva kehittäminen on välttämätöntä - AMKEn hallitusohjelmatavoitteet

19.04.2023

Ammatillista koulutusta tulee kehittää yhteiskunnan ja työelämän tarpeista. Koulutuksen järjestäjät sitoutuvat kehittämistavoitteisiin, kun ne ovat perusteltuja, pitkäjänteisiä sekä ammatillisen koulutuksen kokonaisuuden huomioon ottavia. 

AMKE ry:n hallituksen puheenjohtaja Laura Rissanen nosti esiin valtakunnallisten AMKEpäivien avauspuheenvuorossaan koulutuksen järjestäjien keskeisiä viestejä hallitusneuvotteluihin.
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat huolissaan perusopetuksen oppimistulosten heikkenemisestä.

- On kohdennettava toimia perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen, jotta kehityksen suunta saadaan kääntymään, laajoja osaamisen puutteita on vaikea korjata ammatillisen koulutuksen aikana, Rissanen toteaa.

Suomi tarvitsee osaajia ulkomailta, jotta voidaan vastata työvoimatarpeisiin. Ammatillinen koulutus tukee työhön johtavaa maahanmuuttoa.

- Koulutuksen järjestäjille tulee myöntää nykyistä joustavammin lupia englanninkielisten tutkintojen järjestämiseen.

Rissanen korosti puheessaan myös ammatillisen koulutuksen roolia kestävässä kehityksessä.

- Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä tulee sisällyttää kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin ja opetussisältöihin. 

- Toivomme, että teemme yhdessä ammatillisesta koulutuksesta entistäkin vahvemman. Suomi tarvitsee ammattiosaajia.

AMKEn viestit hallitusohjelmaneuvotteuihin >>