Ammatillisen koulutuksen järjestämiseen joitain täsmennyksiä

14.04.2020

14.4. astui voimaan koulutuksen rajoituksia ainakin 13.5. asti jatkava asetus. Asetuksessa on erityisesti ammatillista koulutusta koskevia täsmennyksiä 

Täsmennykset ammatillisen koulutuksen järjestämiseen:

  • Ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää opetusta ja koulutusta vain siltä osin kuin se on mahdollista toteuttaa muissa oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksissa. 
  • Koulutuksen järjestäjä on velvollinen antamaan erityistä tukea ja vaativaa erityistukea sekä opiskelun edellyttämiä avustajapalveluita ja erityisvälineitä vain siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa. 
  • Koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus järjestää näyttöjä vain siltä osin, kuin ne on mahdollista toteuttaa.
     

OKM:Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia jatketaan 13. toukokuuta asti

AMKE ry:n lausunto valtioneuvoston asetukseen koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista