Ammatillisen koulutuksen järjestäjien luottamus tulevaisuuden näkymiin on heikentynyt

29.03.2023

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien luottamus tulevaisuuden näkymiin on heikentynyt verrattuna vuoteen 2019. Tiedot käyvät ilmi Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn toteuttamasta Edunvalvonta2023-kyselystä, johon vastasi helmikuussa 53 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien luottamus tulevaisuuden näkymiin on heikentynyt verrattuna vuoteen 2019. Heistä joka kolmas arvioi tulevaisuuden näkymiensä heikentyvän. Tähän vaikuttavat muun muassa Suomen julkisen talouden tasapainottamiseen liittyvät tarpeet sekä opetushallinnon kohdentamat muutospaineet ammatilliseen koulutukseen.  

Koulutuksen järjestäjät nostavat ammatillisen koulutuksen rahoitustason turvaamisen tärkeimmäksi tavoitteeksi ensi hallituskaudelle. 

- Vakaa rahoitus on edellytyksenä ammatillisen koulutuksen pitkäjänteiselle kehittämiselle, sanoo johtava asiantuntija Saku Lehtinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEsta. 

Oppivelvollisuusuudistuksessa edelleen kehitettävää

Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Ammatillisen koulutuksen järjestäjistä vain runsas viidennes on sitä mieltä, että oppivelvollisuusuudistus on onnistunut valtakunnallisesti hyvin tai erinomaisesti. Suuri osa koulutuksen järjestäjistä arvioi kuitenkin, että uudistuksen toimeenpanossa on onnistuttu hyvin omassa oppilaitoksessa.

- Laajennettu oppivelvollisuus toi oppilaitoksiin nuoria, joilla ei ole opiskelukuntoisuutta tai motivaatiota tutkinnon suorittamiseen. Henkilöstön resursseja kuluu nyt asioihin, joiden hoitaminen kuuluisi muille ammattilaisille, kuten sosiaalitoimelle, kertoo AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren.

- Uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on keskeistä, että yksilöllistä tukea ja ohjausta on tarjolla riittävästi sitä tarvitseville. Yhtenä keinona tässä voisi olla nuorten työpajatoiminnan roolin vahvistaminen oppivelvollisuudessa, hän jatkaa.

Ågren painottaa, että myös tulevan hallituksen tulee sitoutua korvaamaan täysimääräisesti oppivelvollisuudesta aiheutuvat kustannukset koulutuksen järjestäjille. 

Ensikokemukset TUVA-koulutuksesta varovaisen positiivisia

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) käynnistyi 1.8.2022 uutena nivelvaiheen koulutusmuotona. Koulutus yhdisti perusopetuksen lisäopetuksen sekä ammatilliseen ja lukioon valmentavat koulutukset. Koulutuksen järjestäjistä 68 prosenttia arvioi ensimmäisten kuukausien perusteella TUVA-koulutuksen onnistuneen hyvin tai erinomaisesti. 

TUVA-koulutuksen suosio on jopa yllättänyt koulutuksen järjestäjät. Osa koulutuksen järjestäjistä on voinut ottaa sisään vain oppivelvollisia, vaikka kysyntää olisi laajemminkin. 

- Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole myöntänyt lupaa TUVA-koulutuksen järjestämiseen kaikille sitä hakeneille. Tämä on asettanut opiskelijat eriarvoiseen eri puolella Suomea, sanoo Ågren.

Rahoitusjärjestelmää tulee selkeyttää

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat sitä mieltä, että nykyinen rahoitusjärjestelmä edistää varsin hyvin työllistymistä ja tehostaa tutkintojen suorittamista. Haastavammaksi koetaan rahoitusjärjestelmän ohjausvaikutus työmarkkinoiden kysyntään vastaamisessa. 

Keskeisinä ongelmina koulutuksen järjestäjät pitävät rahoitusjärjestelmässä sen monimutkaisuutta, lukuisia hakukierroksia, ennakoitavuuden puutetta sekä raskasta raportointia. 

- Seuraavalla hallituskaudella työllisyyden rooli korostuu talouden tasapainottamiskeinona, joten rahoitusjärjestelmään on odotettavissa muutoksia. Ammatillisella koulutuksella on monta tehtävää. Muutokset tulee tehdä eri tavoitteita yhteen sovittaen, painottaa Lehtinen.

AMKEn Edunvalvontakysely2023 -kyselyn tulokset >>