Ammatillinen koulutus voi tukea työelämää ja lomautettuja monin tavoin

14.08.2020

Työttömien ja lomautettujen määrä on kasvanut voimakkaasti koronakevään aikana.  Nopeasti muuttunut työmarkkinatilanne luo haasteita, joihin ammatillinen koulutus voi joustavuutensa ja monipuolisuutensa ansiosta vastata.

Koulutuksen järjestäjiä on paljon ja toimintaa on joka puolella Suomea. Paikallisina toimijoina ne voivat toimia ketterästi ja reagoida nopeasti oman alueensa työelämän tarpeisiin.

- Tilanne on tällä hetkellä eri aloilla hyvin erilainen, toteaa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

- On aloja, joissa koulutussopimuksia ja oppisopimuksia keskeytetään toiminnan supistumisen myötä ja aloja, joissa solmitaan koko ajan lisää oppisopimuksia. Tärkeää on kaikissa tilanteissa turvata mahdollisuus käytännönläheiseen opetukseen, kommentoi Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen.

Kujalan mukaan yrittäjien varovaisuus rekrytoinneissa tulee lisääntymään. Myös yrittäjien oman osaamisen kehittäminen voi vaarantua, vaikka osaamistarpeet ovat entisestään lisääntyneet. 

Yhteistyömuotoja Suomen Yrittäjien mukaan ovat mm. seuraavat:

  • Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusten tarjontaa lisätään. Kokonaisten tutkintojen ja tutkinnon osien suorittamisen lisäksi on entistä enemmän mahdollistettava myös tutkinnon osia pienempien koulutusten toteuttaminen.
  • Alueellista ennakointia kehitetään. Tarvitaan maakuntatasoisia eri yhteistyötahojen verkostoja, joissa yritysten osaamistarpeisiin reagoidaan nopeasti ja koulutustarjontaa sopeutetaan tarpeita vastaavaksi. Eri asteiden oppilaitosten yhteistyötä vahvistetaan ja yhteistyöhön otetaan laajasti mukaan myös yksityisiä koulutuspalveluyrityksiä. 
  • Ohjaukseen luodaan alueellinen yhden luukun palvelumalli: tietoa koulutuksista, tukimuodoista jne. on oltava helposti saatavilla.
  • Oppisopimuskoulutuksen houkuttelevuutta yrityksille lisätään nykyistä suuremmilla koulutuskorvauksilla. 
  • Tarjotaan edullisia koulutuksia työelämässä edellytettyihin pätevyys- ja lupakortteihin. 
  • Panostetaan etäopetukseen ja -ohjaukseen ja hyödynnetään niitä tarkoituksenmukaisesti koulutuksen ja työelämäyhteistyön jatkuvuuden turvaamiseksi. 
  • Lisätään yhteistyötä tuote- ja prosessikehittämisessä. Moni firma pohtii nyt toimintansa tulevaisuutta uusin silmin ja kaipaa myös siihen tukea oppilaitoksilta.


AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lampun mukaan Suomen Yrittäjien lista yhteistyön muodoista on hyvä. Rahoituksellisissa kysymyksissä keskustelua tulee jatkaa.

- Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli yrittäjien oman ammatillisen ja liiketoimintaosaamisen kehittämisessä. Yrittäjien oppisopimuskoulutus ja yrittäjätutkinnot ovat tästä erinomaisia esimerkkejä, Lamppu sanoo.

Hyviä käytänteitä on lisäksi yritysten ja koulutuksen järjestäjien yhteiskäytössä olevista tiloista.

- Yhä enemmän tarvitaan myös ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen yhteistyötä yritysten tki-palveluissa sekä myös koulutusjärjestelmän rajapinnat ylittävässä koulutuksessa.