Ammatillinen koulutus vientimarkkinoille

29.01.2015

Koulutusviennin esteet on purettava myös ammatilliselta koulutukselta, esittää AMKE ry:n toimitusjohtaja Petri Lempinen. Viennin esteiden purkaminen on yksi AMKE:n hallitusohjelmatavoitteista.

Ammatillinen koulutus kohtaa vientiponnisteluissa samoja ongelmia kuin korkeakoulut. Tarvitsemme ehdottomasti mahdollisuuden myydä tutkintoon johtavaa koulutusta ilman rajoituksia.

Laadukkaalle ammatilliselle koulutukselle on runsaasti kysyntää maailmassa, muistuttaa Lempinen. Joustava näyttötutkintojärjestelmä on kiinnostava tuote esimerkiksi yritysten tarpeisiin. Asiakkaita voi löytyä myös opetushallintojen ulkopuolelta. Lempinen puhui maanantaina 26. tammikuuta ammatillisen koulutuksen koulutusvientihankkeen aloitustyöpajassa. Hankkeen vetovastuu on Omnialla.

http://lempinenpetri.blogspot.fi/2015/01/vain-pisaako-kauppaamme.html

AMKE teki selvityksen jäsenistölleen koulutusviennistä. Kyselyyn vastasi 35 koulutuksen järjestäjää eri puolelta Suomea. AMKE Oy:n kehittämispäällikkö Helena Miettinen kertoi selvityksen tuloksista. Selvityksen perusteella yli puolet koulutuksen järjestäjistä on asemoinut koulutusviennin osaksi organisaation strategiaa. Osalla vastaajista on vankkaa kokemusta koulutuksen myynnistä ja kouluttamisesta erilaisissa kulttuureissa ja osa on vasta alkanut panostaa kansainväliseen toimintaan. Suurin osa näki yhteistyön ja AMKEn verkoston erittäin hyväksi mahdollisuudeksi edistää koulutusvientiä.

Suurimpina haasteina nähtiin kansallisen strategian puute ammatillisen koulutuksen osalta, tutkintoon johtavan koulutuksen myymisen estävä lainsäädäntö, toistaiseksi hajanainen toimijakenttä, asenteet, puutteet tuotteistamisosaamisessa sekä kaupallisen osaamisen puute.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien vahvuutena nähtiin puolestaan kielitaitoinen ja innostunut henkilökunta, työelämäosaaminen sekä käytännönläheinen koulutusosaaminen. Koulutukselle on jo nyt kysyntää maailmalla ja sitä edesauttaa erityisesti suomalaisen ammatillisen koulutuksen positiivinen imago sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Lisää tietoa kyselystä: Helena Miettinen, helena.miettinen@amke.fi