Ammatillinen koulutus siirtyy etäopetukseen ainakin 13.4. saakka

16.03.2020

Hallitus antoi ammatillista koulutusta koskevan määräyksen koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi sekä sen haittojen minimoimiseksi. Asiaan liittyvä poikkeuslaki käsitellään 17.3.

Keskeisimpänä määräyksenä on, että oppilaitokset siirtyisivät etäopetukseen ainakin 13.4. saakka. Tämä järjestely tulee voimaan 18.3. alkaen.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää annettua määräystä hyvänä.

AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lampun mukaan on tärkeää, että koulutus ei keskeydy.

- Nyt pitää huolehtia siitä, että erityisesti nuoret opiskelijat saavat riittävästi tukea ja ohjausta opinnoissaan sekä elämän eri tilanteissa. Ketään ei saa jättää yksin. Kaikkien ammattiryhmien yhteistyön merkitys korostuu, Lamppu painottaa.

Osalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä on toimintoja, joita ei voi sulkea eikä hoitaa etänä. Usealla oppilaitoksella on esimerkiksi luonnonvara-alan koulutusta ja tähän liittyen karjaa. Myös ammatilliset erityisoppilaitokset  tarvitsevat erillistoimenpiteitä. Kaikkia päätöksiä tehtäessä tuleekin huomioida ammatillisen koulutuksen moninaisuus.

Ammatillisen koulutuksen osalta tilannetta seurataan ja ohjeistuksia saatetaan tarkentaa mikäli tilanne muuttuu. AMKE tarjoaa viestintäapua jäsenilleen sekä viranomaisille.