Ammatillinen koulutus ja yritysyhteistyö - tuloksia yhdessä

26.02.2021

Ammatillisen koulutuksen uudistus on edennyt. Se edellyttää uudistumista viestinnän lisäksi myös oppilaitosten ja pk-yritysten väliseltä yhteistyöltä, jota on kehitettävä uuden ajan konstein. 

Yrittäjä, työelämäuudistaja ja valmentaja Riitta Hyppänen CM & HR Consulting Oy:sta tekee yhteistyötä Suomen Yrittäjät ry:n toteuttaman Ammatillisen koulutuksen palvelut työelämän ja yrittäjän osaamisen kehittäjänä -viestintähankkeen kanssa. Hankkeessa projektikoordinaattorina toimii Suomen Yrittäjien Anne Öhman.

Hyppänen ja Öhman näkevät ammatillisten oppilaitosten kanssa tehtävän tavoitteellisen yhteistyön tärkeäksi. 

- Parhaimmillaan yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia: koulutuksesta päättäviä, koulutuksia suunnittelevia, opettajia, ohjaajia, perustutkintoja suorittavia, jatko- ja täydennyskoulutukseen hakeutuvia, alan vaihtajia sekä tietenkin yrittäjiä, yksinyrittäjiä, mikroyrittäjiä kuin myös paljon työvoimaa palkkaavia yrityksiä, Anne Öhman toteaa. 

- Kaikki yhteistyö on arvokasta. Yhteistyön hedelmät kulminoituvat osaamisen lisääntymiseen, uusiin ideoihin, uusiin toimintatapoihin ja uusiin kumppanuuksiin, Riitta Hyppänen lisää.
 
Tuore pk-yritysbarometri kertoo, että vastanneista yrityksistä 25 prosenttia on tehnyt yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa ja henkilöstön osaamiseen panostaa 54 prosenttia.

Miten yhteistyö voisi olla vielä toimivampaa?

Vaikka perinteiset yhteistyön muodot – oppisopimus, työharjoittelu, opinnäytetyöt, lisä- ja täydennyskoulutukset – ovatkin monelle tuttuja, on niitäkin kehitettävä vastaamaan tämän hetken tarpeita. Jotta voi kehittää yhdessä, on tunnettava puolin ja toisin tarpeita ja toiveita. Jotta voi saada erityshyötyä, on opittava puhumaan samaa kieltä ja opittava ymmärtämään myös asioita, jotka raamittavat tekemisiä ja erityisesti ajallista suunnittelua. 

Ammatillinen koulutus sisältää Öhmanin mukaan yhä paljon mahdollisuuksia, joita ei osata hyödyntää. 

- Esimerkiksi koulutussopimus on vielä monelle vieras yhteistyön muoto.

Tähän yhtyy myös Riitta Hyppänen, joka toimii Suomen Yrittäjien Osaamisen valiokunnan jäsenenä.
 
Yhteydenpitoa uuden ajan konstein

Työelämä muuttuu koko ajan melkoisella vauhdilla. Yhteistyön kannalta on kehitettävä myös yhteydenpitoa palvelemaan sekä pitkäkestoisempia yhteisiä suuntaviivoja että nopeatempoisempia täsmätarpeita. Yrittäjät ovat Riitta Hyppäsen mukaan erilaisia ja siksi myös yhteydenottotapoihin on syytä kiinnittää huomiota. Jos puhelin ei kanavana toimi, on kokeiltava muita keinoja. 

- Mitä hankalampaa on etsiä yhteystietoja ja tavoiteltavaa ihmistä, sitä suurempi riski on, että yhteydenotto jää tekemättä. Yrittäjille annetaan viestinnälliseksi neuvoksi olla siellä, missä asiakkaatkin. Jos asiakkaat ovat sosiaalisessa mediassa, kannattaa yrittäjienkin olla. Eikö sama vinkki päde myös oppilaitosten ja yrittäjien väliseen yhteistyöhön, Hyppänen kysyy.
 
Tukea viestintään ja yhteistyöhön

Suomen Yrittäjät on edistänyt ammatillisen koulutuksen työelämälle suunnattavien palveluiden tunnettuutta ja tavoitettavuutta Opetushallituksen rahoittamassa vuoden mittaisessa hankkeessa.  Kannattaa hyödyntää viestintähankkeen sivuilla olevat vinkit yrityksille suunnatussa viestinnässä. 

Viestintähanke päättyy helmikuussa. Lue hankkeen kokemuksista Yrittäjät hyötyvät ammatillisesta koulutuksesta – ”Voimme saada uusia toimeksiantoja osaamisella” – jutusta.

Suomen Yrittäjät julkisti viime syksynä Yrittäjäystävällistä ammatillista koulutusta -kehittämisohjelman. Siinä kerrotaan pk-yritysten ja yrittäjien näkemyksiä ammatillisen koulutuksen keskeisistä kehittämiskohteista ja toimenpide-ehdotuksia niihin.