Ammatillinen koulutus: Emme kaipaa itsehallintoalueille

17.11.2015

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ihmettelee puheita ammatillisen koulutuksen siirtämisestä perustettavien itsehallintoalueiden tehtäväksi, vaikka valtioneuvosto ei tällaista päätöstä tehnyt.

AMKE muistuttaa, että suomalaisilla on vapaa hakeutumisoikeus oppilaitoksiin yli kunta- tai maakuntarajojen. Tämän mahdollistaa monipuolinen ja erikoistunut koulutuksen järjestäjäverkko. Kolme neljästä koulutuksen järjestäjästä on yksityisiä organisaatioita.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät kilpailevat opiskelijoista ja yritysasiakkaista ilman alueellista monopolia. SOTE-ratkaisussa asiakkaan valintamahdollisuuksia lisätään. Ammatillisessa koulutuksen tämä jo toimii eikä siitä pidä luopua.

Itsehallintoalueet ja SOTE-ratkaisu korostavat rajoja, mutta koulutuksessa on purettava rajoja oppilaitosten ja työpaikkojen välillä sekä nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä. Rajoja ja alueellisia monopoleja ei tarvita koulutuksen järjestämiseenkään.

Parhaiten yritysten ja opiskelijoiden erilaisiin tarpeisiin vastaavat eri tavoin profiloituneet oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät.

Koulutuksen kehittämisessä on keskityttävä asiakkaiden tarpeisiin hallinnon sijasta

Keskusjohtoisuudesta on siirryttävä paikalliseen kehittämiseen, koska ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ei ole olemassa yhtä oikeata mallia. Tämän ovat syksyn aikana tuoneet esiin myös elinkeinoelämän edustajat.

Ammatillisen koulutuksen uudistaminen on välttämätöntä, jotta kykenemme toimimaan pienemmällä rahoituksella. Siinä tarvitaan kestäviä ratkaisuja, joiden lähtökohtana ovat työelämän ja opiskelijoiden tarpeet. Lainsäädännön uudistaminen ei riitä, koska käytännön toiminta muutetaan paikallisesti.

AMKEN selvityksen mukaan koulutuksen järjestäjät pitävät suurimpana esteenä uudistuksille opetusalan jäykkää virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksia on uudistettava, jotta oppilaitoksissa tehtävän työn muuttaminen on mahdollista.

Koulutuksen järjestäjät eivät menesty vain vähentämällä opetusta ja ohjausta. Edessä on perinpohjaisempi muutos, joka tuottaa uuden tavan kouluttaa ihmisiä. Meillä on edessämme pedagoginen muutos, jonka myötä koulutuksen organisointi ja työ ammatillisissa oppilaitoksissa muuttuu.

Rahoitusjärjestelmä ratkaisee reformin

Uudistukset onnistuvat vain, jos rahoitusjärjestelmää kannustaa koulutuksen järjestäjää muuttamaan toimintaansa. Osaamisperusteisuus lyhentää opintoaikoja, mutta nykyinen rahoitusjärjestelmä rankaisee koulutuksen järjestäjää tehokkuudesta.

Kannustavuuden lisäksi uuden rahoitusjärjestelmän on oltava yksiselitteinen ja läpinäkyvä, jotta koulutuksen järjestäjä pystyy arvioimaan omien päätöstensä vaikutuksen saamansa rahoituksen määrään.

Kaikkein tärkeintä on, että rahoitus maksetaan jatkossakin koulutuksen järjestäjälle