Ammatillinen koulutus ei pysähdy kesäksikään

27.07.2019

Uudistunut ammatillinen koulutus toimii nykyisin aktiivisesti myös kesällä. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry teki koulutuksen järjestäjille kyselyn kesäajan käytöstä. Kesätauot ovat lyhentyneet aikaisemmasta ja vastaajista yli 60 prosenttia pitää korkeintaan neljän viikon kesätauon. Yleisin kesätauon pituus oli tasan neljä viikkoa. 

Nykyinen rahoitusjärjestelmä mahdollistaa neljän viikon tauon opiskelijavuosien kertymisessä. Tällöin tauko ei vaikuta rahoitukseen. Opiskelijavuosi on ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän suorite, joka muodostuu 365 päivästä, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena. 

Enimmillään neljän viikon kesäloma ei vaikuta opiskelijavuoden laskentaan. Kyselyyn vastasi 39 koulutuksen järjestäjää.

Kesäajan tarjonta vaihtelee

Koulutuksenjärjestäjäkohtaiset erot tulevat hyvin esiin arvioitaessa vuoden 2019 kesäajan (kesä-elokuu) opiskelijavolyymia vuoden muuhun aikaan. 37 vastaajaa järjestävät koulutus myös kesällä. Noin 60 prosentilla koulutuksen järjestäjistä opiskelijamäärät ovat alle puolet normaalista ja lähes 40 prosentilla vastaajista kesäaikaan opiskelijavolyymi on yli puolet normaalista. 

Eräs vastaaja kuvaa muutosta seuraavasti: 

"Aiemman ”ympäri vuoden” toteutetun aikuisten koulutuksen lisäksi nyt myös nuoret ja suoraan peruskoulusta hakeneet alaikäiset osaavat ja haluavat hyödyntää kesäaikaa opintoihinsa."

Kesäajan hyödyntäminen aikaisempaa enemmän tehostaa opiskelijoiden valmistumista:

”Koulutustarjonta tulee lisääntymään kesäisin ja samalla opiskeluaikoja saadaan lyhennettyä puolella vuodella.”

Opettajien siirtyminen vuosityöaikaan mahdollistaa paremmin kesäajan hyödyntämisen. Osa koulutuksen järjestäjistä on siirtynyt opettajien vuosityöaikaan ja osa vasta siirtymässä.

”Kesäajan koulutustarjonta tänä kesänä vielä vähäistä voimassa olevan opettajien virkaehtosopimuksen vuoksi. Ensi syksynä siirrytään vuosityöaikaan ja sitä myötä v. 2020 kesällä kesäajan opetus huomattavasti tätä kesää laajempaa.”

Kesäajan opiskelu lisääntyy viime vuoteen verrattuna

Erityisesti työelämässä oppiminen, koulutus- ja oppisopimus, on lisääntynyt kesäaikana. Oppisopimus on ollut muuttuneen rahoituslainsäädännön takia entistä joustavammaksi mahdollistamalla myös lyhyet oppisopimukset. 
Kyselyyn vastaajista n. 3/4 kertoi oppisopimuksen käytön lisääntyneen. Lisäksi koulutussopimus on joustava tapa opiskella kesäaikaan. Vastaajista yli 60 prosenttia odottaa koulutussopimuksen suosion kasvavan viime vuoteen verrattuna. Yritykset tuntevat myös paremmin koulutuksen hyödyntämisen kesäaikana, koska mahdollisuutta on markkinoitu aktiivisesti. 

Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää kesäaikaa opintoihinsa oman henkilökohtaisen osaamisen hankkimissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä voi tarjota monia eri tapoja edistää opintoja. Vastaajat arvioivat, että itsenäisen opiskelun määrä kasvaa n. 2/3 ja opetuksen määrä joka toisella koulutuksen järjestäjällä. Koulutuksen saatavuus on myös parantunut. Vastaajista joka toinen arvioi jatkuvan haun kasvattavan suosiotaan. Opiskelemaan voivat hakea jatkuvan haun kautta juostavasti ympäri vuoden koulutukseen.

”Opintoja on tarjolla koko kesän ajan, mutta yksittäisen opiskelijan loma-aika riippuu hänen omasta hoksistaan. Jos opiskelija haluaa opiskella koko kesän, se on mahdollista. Jos haluaa pitää lomaa koko kesän, sekin on mahdollista. Lähiopetusta on tarjolla juhannukseen saakka ja verkko-oppisopimus- tai koulutussopimuskoulutusta koko kesän. Jatkuva haku on ollut päällä jo pitkään ja on selkäesti päähakeutumisväylä.”

HS pääkirjoitus 27.7. Ammattiin voi opiskella nyt myös kesällä