AMKEn viesti kuntavaaliehdokkaille: Ammattiosaajat pitävät kunnan toiminnassa

03.02.2021

Kuntien elinvoiman moottori ovat menestyvät yritykset, laadukkaat palvelut ja ammattiosaajat. Osaavan työvoiman saatavuus on yritysten keskeinen sijoittumisperuste. Ammatillinen koulutus ja työ pitävät nuoret kotiseudullaan sekä houkuttelevat perheitä kuntaan. Myös työntekijöillä ja yrittäjillä tulee olla mahdollisuus osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen.  

- Monessa yhteydessä on todettu, että vuoden 2021 kuntavaalit ovat koulutusvaalit. Maakuntauudistus vähentää kuntien tehtäviä ja koulutuspalveluiden merkitys kasvaa. Kunnat vastaavat merkittävältä osalta ammatillisen koulutuksen rahoituksesta. Koulutuksen järjestämisestä vastaavat kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset toimijat, toteaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn puheenjohtaja, Teollisuusneuvos Kari Kallonen.

Koulutus- ja osaamispalveluilla on ratkaiseva rooli siihen, miltä tulevaisuuden kunnat näyttävät. AMKE haluaa nostaa esiin seuraavia näkökulmia, joihin kunnan eri toimielinten luottamushenkilöt voivat päätöksillään vaikuttaa: 

Ammatillinen koulutus vahvistaa kuntien elinvoimaa

  • Työikäisille tulee olla tarjolla laadukkaita ammatillisen koulutuksen palveluita.
  • Vaikutetaan aktiivisesti ammatillisen koulutuksen vetovoimaan. 
  • Tehdään yrittäjyys houkuttelevaksi.
  • Väylät ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen välillä kuntoon.


Koulutuspalveluiden ylläpitämiseksi tarvitaan rohkeita ratkaisuja

  • Väestörakenteen muuttuessa, on löydettävä uusia ratkaisuja koulutuspalveluiden toteuttamiseksi lähipalveluina. 
  • Lisätään ammatillisen ja korkea-asteen tutkimus- kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä.
     

Tietoa ammatillisesta koulutuksesta
AMKE on koonnut tietoa ammatillisesta koulutuksesta muun muassa ehdokkaiden ja puolueiden vaalityön tueksi. AMKEn viestit ja tukimateriaali löytyvät osoitteesta: https://www.amke.fi/ajankohtaista/kuntavaalit

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu
050 344 2554, veli-matti.lamppu(at)amke.fi

johtava asiantuntija Satu Ågren
0407723234, satu.agren(at)amke.fi

asiantuntija Saku Lehtinen
040 041 2057, saku.lehtinen(at)amke.fi