AMKEn lausunto talousarvioesityksestä

14.10.2021

Vuoden 2022 hallituksen talousarvioesityksessä ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitus nousee kahteen miljardiin euroon. Positiivinen rahoituksen kehitys parantaa koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä, mutta esitykseen sisältyy myös uusia vastuita. 

- Rahoituksen määräaikaisuudet ja oppivelvollisuuden kustannukset aiheuttava epävarmuutta ja lukuisat rahoitushaut haittaavat tehokkuutta. Myös oppivelvollisuuden todelliset kustannukset huolestuttavat, todetaan AMKEn lausunnossa sivistysvaliokunnalle.

On hyvä, että hallitusohjelman tulevaisuusinvestoinneista pidetään kiinni. Rahoituksen kohdistuessa henkilöstökustannuksiin koulutuksen järjestäjien tulisi voida luottaa siihen, että rahoitus jatkuu määräajan jälkeen. 

- On erittäin tärkeää, että määräajan jälkeen tulevaisuusinvestointien rahoitusosuus tulisi saada budjettikehykseen, korostaa AMKEn asiantuntija Saku Lehtinen.

Lue AMKEn lausunto >>