Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

AMKEn, Kuntaliiton ja OAJ:n esitys oppilaitoskiinteistöistä luopumisen helpottamiseksi

29.09.2015

AMKE, OAJ ja Kuntaliitto esittävät opetus-ja kulttuuriministeriölle, että valtio luopuu ammatillisen koulutuksen kiinteistöjen rakentamiseen tai korjauksiin saatujen valtionosuuksien takaisinpalautusvelvollisuudesta. Myös valtion 1990-luvulla lahjoittamien kiinteistöjen luovutussopimukset tulee purkaa. Kiinteistöjen omistusoikeuden luovutuksen yhteydessä tuleva varainsiirtoverovelvollisuus esitetään myös poistettavaksi.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kiristyessä toimintaa sopeutetaan, jolloin toimitiloista luopuminen tulee monilla koulutuksen järjestäjillä ajankohtaiseksi.

Järjestöjen yhteisen esityksen mukaan kunnille ja koulutuksen järjestäjille ei saa aiheutua taloudellisia velvoitteita kiinteistöjen käyttötarkoituksen ja omistusoikeuden muutoksista, joita ne joutuvat tekemään valtion toimenpiteiden vuoksi. 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi