AMKEn hallitus palkitsi maahanmuuttajaopiskelijoita

28.11.2019

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on myöntänyt stipendin viidelle esimerkilliselle maahanmuuttajaopiskelijalle sekä apurahan maahanmuuttajakouluttajalle.

Stipendin saaneet opiskelijat ovat:
Halima Abdelmagid, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kabir Mohammed Ibrahim, Lapin koulutuskeskus REDU
Nail Mahmud Mohammed, LUKSIA
Abdullahi Ibrahim Tifow, Oulun Palvelualan Opisto
Mayra Ramirez Oviedo, Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Apurahan sai kouluttaja Vanixel Mukupa Stadin ammattiopistosta.
 
- Tänä vuonna saimme hakemuksia 20 organisaatiosta. Stipendiä haettiin 43 opiskelijalle ja apurahaa kuudelle kouluttajalle. Kaikki hakemukset olivat erittäin korkeatasoisia, kertoo palkintoraadin sihteerinä toiminut Hanna-Mari Bennick.
 
Stipendirahaston asiantuntijaraadissa toimineen Marja Suomaan mukaan stipendin ja apurahan saajia yhdisti erittäin vahva motivaatio, yritteliäisyys, innostus ja halu oppia uuttaa ja kehittää itseään niin kielitaidon kuin ammatillisen osaamisen näkökulmasta. Kaikki ovat menestyneet opinnoissaan erinomaisesti ja saaneet myös paljon positiivista palautetta työelämässä. 
 
- Ilolla huomioi myös sen, että he mielellään jakavat osaamistaan ja haluavat auttaa sekä tukea muita opinnoissa ja myös vapaa-aikanaan, Suomaa sanoo.

Maahanmuuttajakouluttajan apurahan tarkoituksena on kehittää ammattitaitoa ja osaamista sekä edistää apurahaa hakevan organisaation kehittämistavoitteita. Palkittu maahanmuuttajakouluttaja Vanixel Mukupa on sitoutunut tehtäväänsä niin työssään kuin vapaa-ajallaankin.

Kouluttajan apurahan saajaa valitessaan raati halusi kaiken edellä mainitun lisäksi tukea esitetyn henkilön ammatillisen erityisopettajan opintoja.

- Tällaiselle erityisosaamiselle on varmasti suuri tarve, Suomaa toteaa.
 
Stipendin suuruus on 500€ ja apurahan suuruus on 2.000€. 

Stipendirahaston tausta

Stipendirahasto perustettiin vuonna 2015 AMKE International Oy:n toiminnan päätyttyä yhtiökokouksen päätöksellä. Stipendirahastolla tuetaan maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen kehittymistä ja heidän kotoutumista. Rahaston tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Stipendien ja apurahojen jakamisen suorittaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. 

AMKE International Oy:n toimialana oli työelämän ja aikuiskoulutuksen kansainvälistymistä tukeva, palveleva ja kehittävä toiminta sekä monikulttuurisen työelämän, työperusteisen maahanmuuton ja maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen. AMKEn hallitus nimesi 28.4.2016 AMKEn stipendirahaston asiantuntijaraadiksi AMKE International Oy:n hallituksessa toimineet Marja Suomaan, Kaarina Suonperän ja Petri Sotaraudan.

Lue lisää palkituista