AMKEn hallitus palkitsi maahanmuuttajaopiskelijoita

27.11.2018

AMKE ry on myöntänyt stipendin kuudelle maahanmuuttajaopiskelijalle sekä apurahan maahanmuuttajakouluttajalle.

Korkeatasoisten hakemusten perusteella valitut stipendin saaneet opiskelijat ovat:

  • Nemat Khalil, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
  • Ashika Karki, Saimaan ammattiopisto Sampo
  • Ahmed Al-Rufaye, Koulutuskeskus Brahe 
  • Naime Mehmeti, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
  • Abdille Mahamud, Business College Helsinki
  • Rohullah Karim, Hyria 

Apurahan sai kouluttaja Juha Tuomikoski Vamiasta.

- Tänä vuonna saimme huikean määrän korkeatasoisia hakemuksia yhteensä 28 organisaatiosta. Stipendiä haettiin 49 opiskelijalle ja apurahaa kuudelle kouluttajalle, kertoo palkintoraadin sihteerinä toiminut Hanna-Mari Bennick.

Stipendirahaston asiantuntijaraadissa toiminut Marja Suomaa koki valintatyössä mukana olemisen suurena ilona.

- Tuli vilpittömästi hyvä mieli, kun luki hakemuksia ja ihmisten tarinoita. Näkee, että niin moni maahanmuuttajaopiskelija on tehnyt todella paljon menestyksensä eteen ja motivaatio on korkealla. Sellaista aherrusta mielellään palkitsee, Suomaa toteaa.

Sitoutuminen, suvaitsevaisuus ja tavoitteiden saavuttaminen

Kaikissa valinnoissa painotettiin erityisesti kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä menestystä kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Stipendin saaminen edellytti poikkeuksellista motivaatiota ja sitoutumista.  

- Tänä vuonna hakemuksista huokui ennakkoluulottuus ja rohkeus, kokonaisvaltainen sitoutuminen ammattialaan ja koulutukseen sekä vahva tahto rakentaa loistava tulevaisuus Suomessa, Bennick toteaa.

Maahanmuuttajakouluttajan apurahan tarkoituksena on kehittää ammattitaitoa ja osaamista sekä edistää apurahaa hakevan organisaation kehittämistavoitteita. Palkittu maahanmuuttajakouluttaja Juha Tuomikoski on sitoutunut tehtäväänsä niin työssään kuin vapaa-ajallaankin. Työelämäyhteyksien laajentaminen sekä ammatillisten elementtien tuominen kotoutumiskoulutukseen yhä vahvemmin ovat tavoitteita, joita apurahan avulla halutaan saavuttaa.

Stipendin suuruus on 500€ ja apurahan suuruus on 2.000€. 

Stipendirahaston tausta

Stipendirahasto perustettiin vuonna 2015 AMKE International Oy:n toiminnan päätyttyä yhtiökokouksen päätöksellä. Stipendirahastolla tuetaan maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen kehittymistä ja heidän kotoutumista. Rahaston tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Stipendien ja apurahojen jakamisen suorittaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. 

AMKE International Oy:n toimialana oli työelämän ja aikuiskoulutuksen kansainvälistymistä tukeva, palveleva ja kehittävä toiminta sekä monikulttuurisen työelämän, työperusteisen maahanmuuton ja maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen. 

AMKEn hallitus nimesi 28.4.2016 AMKEn stipendirahaston asiantuntijaraadiksi AMKE International Oy:n hallituksessa toimineet Marja Suomaan, Kaarina Suonperän ja Petri Sotaraudan.

Lue lisää palkituista

Blogi: seitsemän tarinaa onnistumisesta