AMKE vastustaa henkilöstön kelpoisuusehtojen kiristämistä

14.12.2017

AMKE vastustaa ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön kelpoisuusehtojen kiristämistä, mikä sisältyy lausunnolla olevaan luonnokseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetukseksi.
Asetusluonnoksessa on humanistisen ja kasvatusalan tutkintoja ryhmitelty sosiaali- ja terveysalan tutkintojen yhteyteen. Tämä kiristäisi näiden tutkintojen opettajilta vaadittavaa pätevyyttä. 

Asetusluonnoksen mukaan esimerkiksi koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon tai työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon opettajan pitäisi olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. 

AMKE tukee lausuntoluonnokseen sisältyviä siirtymäsäännöksiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa opetustoimen kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta. Asetuksen uudistaminen on osa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa. Asetus on päivitettävä, koska vuoden loppuun voimassa olevissa ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen lakien mukaiset kelpoisuusehdot poikkeavat toisistaan

AMKEn lausunto ehdotuksesta kelpoisuusasetukseksi