AMKE: Vähemmällä säätelyllä asiakaslähtöisyyttä

19.05.2016

Ammatilliselta koulutukselta vaaditaan lisää joustavuutta ja reagointikykyä työelämän nopeasti muuttuviin tarpeisiin, todetaan AMKEn hallituksen kannanotossa reformin valmisteluun. Tämä vastaa reformin tavoitteeseen asiakaslähtöisyyden lisäämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ammatillisen koulutuksen reformin projektiryhmä esittää, että vuodesta 2018 lähtien koulutusta ohjattaisiin ja säädeltäisiin järjestämisluvilla, tulosohjauskeskusteluilla ja ministeriön rahoituspäätöksellä.

AMKE tukee esitystä yhdestä järjestämisluvasta, jonka tulee perustua julkisiin kriteereihin koulutuksen järjestämisen ja tutkinnon myöntämisen taloudellisista ja toiminnallisista edellytyksistä.

Koulutuksen järjestäjien suuri määrä edellyttää ministeriöltä riittäviä voimavaroja tuloskeskustelujen käymiseen. AMKEn hallitus korosti, että tuloskeskusteluja on käytävä strategisista tavoitteista, ei keinoista.

Koulutuksen rahoitus muuttuu tuloksista palkitsevaksi, mutta sen on silti oltava ennakoitavaa. Ratkaiseva asia tässä on tarkemman koulutustehtävän ja kulutuksen volyymin eli rahoituksen määräytyminen vuotta pidemmäksi ajaksi esimerkiksi kehyskaudeksi.

AMKE pitää järkevänä esitystä yhteishakuun ja jatkuvaan hakuun jakautuvasta opiskelijavalinnasta. Tämä tukee AMKEn aloitetta ympärivuotisesta mahdollisuudesta opintojen aloittamiseen.

Ministeriön asettama reformin seurantaryhmä kokoontuu vielä kolme kertaa ennen juhannusta. Lisäksi ministeriö järjestää viisi alueellista työpajaa koulutuksen järjestäjille ja sidosryhmille.

AMKEn hallituksen kannanotto aiheesta