AMKE: Työelämä tarvitsee ammattiosaajia – lisäpanostukset ammatilliseen koulutukseen välttämättömiä

23.08.2018

- Ammatillisen koulutuksen valtionosuuksiin tulisi vuoden 2019 budjetissa suunnata vähintään kymmenen prosentin korotus kasvaviin koulutustarpeisiin vastaamiseksi, toteaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n puheenjohtaja Leena Linnainmaa

Noususuhdanne lisää paineita sekä työllisen työvoiman osaamisen ylläpitoon että ammattitaitoisen työvoiman kouluttamiseen. Ammatilliselta koulutukselta edellytetään yhä räätälöidympiä palveluita, eikä odotuksiin pystytä vastaamaan nykyisillä ammatilliseen koulutukseen suunnatuilla resursseilla.

Lisärahoitusta kohdennettuun koulutukseen

Kevään kehysriihessä päätettiin yhteensä 54 miljoonan lisärahoituksesta osaavan työvoiman saatavuuteen kohdennettuun koulutukseen. 

- AMKE esittää budjettiin 40 miljoonan euron lisämäärärahaa kohdennettuun koulutukseen. Määräraha tulee kohdentaa sekä työ- ja elinkeinoministeriölle että opetusministeriölle, Linnainmaa toteaa.

Pilotti pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan

Toimenpiteeksi pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseksi AMKE esittää 20 miljoonan euron pilottia, jossa ohjaamo -toiminnan ikärajoja nostetaan ja toimintaa suunnataan moniammatillista tukea tarvitseville työnhakijoille.

- Ammatillinen oppilaitos laatisi yksilöllisen osaamistarvekartoituksen, minkä perusteella henkilölle etsitään sopiva koulutus- tai oppisopimuspaikka tavoitteena tutkinnon osan, osien tai koko tutkinnon suorittaminen.

AMKEn budjettiriihikannanotto