AMKE ry:n hallitus esittäytyy

30.12.2022

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, jotka edustavat kattavasti suomalaista ammatillista koulutusta.

- Kukoistava ammatillinen koulutus on avainasemassa sille, että Suomi menestyy myös tulevaisuudessa. AMKEn puheenjohtajana haluan osaltani olla varmistamassa, että koulutuksen järjestäjien toimintaympäristö pysyy vakaana ja ennustettavana, sanoo AMKE ry:n puheenjohtaja Laura Rissanen.


Tuon mukanani AMKEn hallitukseen:


AEL-Amiedu Oy, Taitotalon toimitusjohtaja Kari Juntunen:
- Näkemyksiä yritysyhteistyöstä sekä toimimisesta monen tyyppisissä toimintaympäristöissä ja erilaisissa organisaatiossa.


Vaasan kaupunki, Vamian rehtori Åsa Stenbacka:
- Energiaa Pohjoismaiden energiakaupunki Vaasasta. Yhdessä, monella kielellä ja vahvaa verkostoa hyväksi käyttäen saadaan ihmeitä aikaan. Asenne aina positiivinen ja aurinkoinen. Och samma på svenska!


Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, johtaja Tuula Antola:
– monipuolisen kokemuksen elinkeinoelämän muuttuvista tarpeista, verkostomaisesta yhteistyöstä, yrittäjyydestä ja kansainvälisestä toiminnasta. 


Sedu Seinäjoen koulutuskuntayhtymän johtaja Pasi Artikainen:
- Laajaa ammatillisen koulutuksen osaamista, kykyä etsiä ratkaisuja, sekä tahtoa pitää ammatillinen koulutus aallonharjalla. Jos keinot loppuvat, niin konstit ovat jäljellä.

Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve:
- Monipuolisen työtaustani ja johtamiskokemukseni suuren kaupungin johtopaikoilta yrityskehitysyhtiön toimitusjohtajuuteen ja tutkijakoulutuksen analyysiosaamiseen saakka.


Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun johtaja Matti Isokallio:
– vahvan kansainvälisen osaamisen ja eurooppalaiset verkostot.


Ammattiopisto Luovin rehtori Seija Karvonen:
– vaativan erityisen tuen näkökulman ja vahvan kokemuksen kasvun ja oppimisen polusta erityisellä twistillä


Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn johtaja Saija Niemelä-Pentti:
- Pohjoisen näkökulmaa, vahvaa ammatillisen koulutuksen osaamista, liiketoiminnan ymmärrystä, laajoja verkostoja ja kv-osaamista.


Koulutuskuntayhtymä Brahem johtaja, rehtori Jaana Ritola:
- Kehittämistä sekä ekonomin että pedagogin silmin. Taloudellista näkemystä, joiden perustaan uudistukset voidaan rakentaa. Halua olla mukana rakentamassa suomalaisen koulutuksen tulevaisuutta yhdessä koko järjestäjäverkoston kanssa. 


Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin johtaja, rehtori Sami Tikkanen:
– monipuolisen kokemuksen ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyöstä, työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön järjestämisestä sekä koulutuskuntayhtymän johtamisesta


Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian johtaja Anssi Tuominen:
– laaja-alaista toisen asteen koulutuksen tuntemusta sekä monipuolista johtamisen ja hallitustyöskentelyn osaamista. 

AMKEn hallituksessa rakennetaan maailman parasta ammatillista koulutusta

AMKEn hallitus rakentaa määrätietoisesti tavoitetta maailman parhaasta ammattikoulutuksesta, jonka vahvuuksia ovat monipuolisuus ja alueellinen kattavuus. 

- Halumme kehittää osaamisperusteista ja jatkuvaan oppimiseen perustuvaa mallia, jota kehitetään kokonaisuutena. Tärkeää on luottamuksellinen yhteistyö päättäjien ja kaikkien sidosryhmien kanssa. Rakennamme yhdessä visiota tulevaisuuden osaamisesta ja sen varmistamisesta. Olemme mukana ratkaisemassa yhteiskuntamme ja globaaleja haasteita ja mahdollisuuksia, sanoo AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.