Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

AMKE: Perusrahoitus 60 prosenttiin

04.05.2017

AMKE, Kuntaliitto ja OAJ esittävät, että ammatillisen koulutuksen perusrahoitus olisi jatkossa 60 prosenttia. Eduskunnan saamassa lakiesityksessä perusrahoituksen osuus on 50 prosenttia.

Reformi ei saa lisätä koulutuksen kustannuksia, joten AMKE ja Kuntaliitto esittävät, ettei oikeutta maksuttomaan ateriaan laajenneta kaikille perustutkintoa suorittaville aikuisopiskelijoille.

Opintosuorituksia ja työllistymistä painottava rahoitusmalli ei kannusta koulutuksen järjestäjiä valitsemaan opiskelijoita, joilla on heikko todennäköisyys läpäistä koulutus, todetaan AMKEn lausunnossa sivistysvaliokunnalle.

Lausunnossa tuetaan reformin perushenkeä, joka on näyttötutkintoperusteisen aikuisten koulutuksen ja opetussuunnitelmaperusteisen nuorten koulutuksen kokoaminen yhteen.

- Muutos on hallinnollinen ja pedagogiset ratkaisut tehdään opiskelijakohtaisesti.

AMKE toivoo, että laki etenee eduskunnassa aikataulussa, koska se on edellytys koulutuksen uudistumiselle.

AMKEn lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi