AMKE, OSKU ja SAKKI: Esitys ylioppilastutkinnossa suoritettavien kokeiden vähimmäismäärän kasvattamisesta viiteen uhkaa kaksoistutkinnon tulevaisuutta

04.12.2018

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry ovat erittäin huolestuneita eduskunnan käsittelyssä olevan ylioppilastutkinnon rakennemuutoksen vaikutuksista kaksoistutkinnon suosioon tulevaisuudessa. Järjestöt vastustavat esitystä, jonka mukaan ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan olisi jatkossa suoritettava nykyisen neljän kokeen sijaan vähintään viisi koetta ja huomauttavat, että hallituksen esityksen valmistelussa ei ole huomioitu kaksoistutkinnon suorittajien asemaa.

Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaminen rinnakkain on jo nykyisin erittäin vaativaa ja esitetty viiden kokeen rakenne tekisi kaksoistutkinnosta entistä raskaamman opiskelijalle. Esitetty malli todennäköisesti vähentäisi kaksoistutkinnon houkuttelevuutta ja suorittajien määrä kääntyisi jatkossa laskuun.

Ammatillisissa oppilaitoksissa kaksoistutkintoa suorittavan opiskelijan opintoja pyritään nykyisin vauhdittamaan esimerkiksi niin, että ammatilliseen perustutkintoon sisältyvien yhteisten aineiden opinnot voi korvata lukion vastaavilla aineilla. Viidennen ylioppilaskokeen suorittamisen edellyttämiä lukio-opintoja ei olisi kuitenkaan mahdollista tunnustaa osaksi opiskelijan ammatillista perustutkintoa. Näin ollen uudistus pidentäisi kaksoistutkinnon suorittajien opintoaikoja ja lisäisi koulutuksen järjestäjien kustannuksia.

Ylioppilastutkinnon rakenteen muutos ei ole tarpeellinen, sillä meneillään oleva korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus kannustaa kokelaita suorittamaan esityksen tavoitteen mukaiset viisi koetta. Muutoksen hyödyt olisivat siis minimaaliset verrattuna sen aiheuttamiin haittoihin kaksoistutkinnon suorittajille, aikuislukiolaisille ja oppimisvaikeuksista kärsiville opiskelijoille. AMKE, OSKU ja SAKKI esittävät, että kaksoistutkintoa suorittavilta kokelailta edellytettäisiin myös jatkossa vain neljän kokeen suorittamista ylioppilastutkintoa varten, riippumatta muilta kokelailta edellytettävien koesuoritusten määrästä.

AMKE, OSKU ja SAKKI vaativat ylioppilastutkintoon esitettävien uudistusten vaikutusten arviointia kaksoistutkinnon suorittajien ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien näkökulmasta. Mikäli ylioppilastutkinto rakentuu jatkossa vähintään viidestä kokeesta, järjestöt pitävät välttämättömänä, että muutoksessa huomioidaan kaksoistutkinnon suorittajat esitettyä paremmin sekä huolehditaan ammatillisen koulutuksen järjestäjille aiheutuvista lisäkustannuksista.