AMKE: Kuljetus-alan ammatillinen koulutus turvattava

01.06.2017

- Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden myöntämisen uudistaminen ei saa alentaa ammattitaitovaatimuksia, vaatii Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE.

Kuljetusalan ammatillisen koulutuksen turvaaminen edellyttää, että liikennekaaren ja ammatillisen koulutuksen reformin yhteisvaikutukset arvioidaan ja haitat poistetaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyysvaatimusten myöntämistä määrämuotoisilla näyttökokeilla, jotka korvaisivat nykyisin käytössä olevan 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutuksen.

Logistiikka-alan koulutuksen tulevaisuuteen vaikuttaa liikennekaaren lisäksi ammatillisen koulutuksen reformi – erityisesti eduskunnan käsittelyssä oleva uusi rahoituslaki.

- Jatkossa puolet ammatillisen koulutuksen rahoituksesta tulee opintosuorituksista ja vaikuttavuudesta, muistuttaa AMKEn toimitusjohtaja Petri Lempinen. Tämä ohjaa vähentämään koulutuksia, joissa opinnot keskeytyvät tai joista työllistytään heikosti.

Kalustoinvestointeja vaativan logistiikka-alan koulutuksen säilyminen edellyttää, että mahdollisimman suuri osa opintonsa aloittavista suorittaa tutkinnon loppuun.

AMKE pelkää, että uudistusten yhdessä pakottavan oppilaitokset supistamaan alan koulutusta.

- Liikennekaaren ratkaisuilla on kannustettava tutkintojen ei pelkän ammattipätevyyden suorittamiseen, jos logistiikka-alan monipuolinen koulutus halutaan turvata, vaatii Lempinen.

AMKE muistuttaa lausunnossaan, että pelkkä ammattipätevyys ei anna riittävää osaamista kuljetus-alan tehtävissä toimimiseen. Logistiikka-alan ennakoidaan olevan suurten muutosten edessä teknologisen kehityksen vuoksi.

Monipuolinen koulutustarjonta on tärkeää alan vetovoiman turvaamisessa muutosten aikana.

- Eri toimialoilla uskotaan muutosten edellyttävän työntekijöiltä monipuolista osaamista, jotta he säilyttävät mahdollisuutensa työllistyä.

Vuonna 2015 logistiikka-alan ammatillisessa ja työvoimakoulutuksessa mukaan lukien aloitti 3909 henkilöä, joista 3349 suoritti logistiikan perustutkintoa.

AMKE lausunto Liikenne ja Viestintäministeriölle luonnoksesta liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ((LLVM/905/03/2017)