AMKE kiittää kehysriihtä – ja vaatii rahat nopeasti käyttöön

12.04.2018

Hallituksen kehysriihi päätti varsin odotetusti panostuksista ammatilliseen koulutukseen. Paketti on monipuolinen ja yhtenäinen kokonaisuus. Tavoitteena on, että ripeän talouskasvun myötä työttömyys voisi alentua entistä nopeammin, kun osaavaa työvoimaa löytyisi nykyistä paremmin. 

Hallitus päätti suorista toimista työvoiman osaamisen kehittämiseen. Yritysten koulutustarpeisiin tullaan vastaamaan kasvun kannalta keskeisillä aloilla, joilla on pulaa osaajista. 

AMKEn vt. toimitusjohtaja Riikka Reina pitää päätöksiä tervetulleina, tosin ammatillisen koulutuksen kehysleikkauksia nämä kertaluonteiset erät eivät korjaa. Perusrahoituksen korjaaminen jää seuraavalle hallitukselle.

Päätösten toimeenpanoon Reina vaatii vauhtia ja joustavuutta.

- Nyt tarvitaan tekoja osaamisen puolesta. Keskeistä näiden päätösten jälkeen on, että sekä OKMn että TEMin puolelta rahat siirtyvät nopeasti koulutukseen. Emme tarvitse raskaita, hallinnollisia hakuprosesseja, niitä koulutuksen järjestäjillä riittää muutenkin.

Reinan mukaan jatkuvan oppimisen reformi on ajatuksena hyvä.

- Pidämme myös pitkän aikavälin näkökulmasta arvokkaana, että kehysriihessä näkyy jatkuvan oppimisen ajatus yli ministeriörajojen. Ammatilliselle koulutukselle on tärkeää, että OKM ja TEM pelaavat yhteen. 

Hallituksen kehyspäätöksiä ammatilliseen koulutuksen liittyen:

  • työvoiman osaamisen kehittämiseen sekä etenkin yritysten koulutustarpeisiin aloilla, joilla on pulaa osaajista ja jotka ovat keskeisiä kasvun kannalta varataan yhteensä 54 miljoonaa euroa (OKM 30 miljoonaa euroa ja TEM 24 milj. euroa).
  • ICT-alan ja muiden työvoimapula-alojen osaajien muuntokoulutuksiin varataan 10 miljoonaa euroa. 
  • Ammatillisessa koulutuksessa lisätään työvoimapoliittista koulutusta ja toteutetaan pilotti, jossa luodaan malli alan vaihdon täsmäkoulutuksiin. Tähän varataan 16 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on kehittää voimassa olevaa ammatillisen koulutuksen järjestelmää siten, että se aiempaa täsmällisemmin voisi vastata alan vaihtajien tarpeisiin. 
  • Heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen kohdistetaan 2 miljoonaa euroa.
  • Hallitus päätti käynnistää jatkuvan oppimisen reformin (Osaava Suomi). Ammatillisen koulutuksen reformin sekä työvoimakoulutusten joustavuutta hyödynnetään ja korkeakoulujen koulutustarjontaa ja oppimisympäristöjä avataan sekä yksilöiden että elinkeinoelämän hyödynnettäväksi. Tutkinnon osista tai sitä pienempien kokonaisuuksien suorittamisesta tehdään avointa ja joustavaa.  Toiminnan tueksi luodaan digitaaliset palvelut. 
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä käynnistetään jatkuvaa oppimista tukeva digitaalinen palvelukokonaisuus. Se yhdistää jatkuvaa oppimista tukevat palvelut, osaamisen kartoitus- ja tunnistamispalvelut, urasuunnittelu- ja ohjauspalvelut sekä osaamisen hankkimisen ja kehittämisen palvelut.
     

Helpotusta myös opiskelijan arkeen

AMKE iloitsee teoista koulutuksen tasa-arvon puolesta. Päätösten mukaan helpotusta tulee sekä nuorille että aikuisille opiskelijoille.

Päätös oppimateriaalilisästä on merkittävä opintotukea saaville toisen asteen opiskelijoille. Aikuisten kouluttautumismahdollisuuksia työn ohessa edistää puolestaan päätös arvioida opintovapaa- ja aikuiskoulutustukea koskevan lainsäädännön uudistustarpeet. Lisäksi lyhytkestoisen opiskelun mahdollisuutta työttömyysturvalla lisätään.

- Nämä kaikki helpottavat yksilön hakeutumista koulutukseen ja ovat siksi myös koulutuksen järjestäjille isoja asioita, Reina toteaa.