AMKE kiirehtii KOSKI-palvelun kehittämistä

17.04.2018

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE kiirehtii opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle lähettämässään kannanotossa KOSKI-palvelun kehittämistä. Kerättävät tiedot vaikuttavat koulutuksen järjestäjien rahoitukseen.

KOSKI-palveluun siirrettävien tietojen määrittelyjä tulee täsmentää pikaisesti. Tällä hetkellä osa käsitteistä on monitulkintaisia. Mikäli koulutuksen järjestäjät vievät tietoja KOSKI-palveluun erilaisin tulkinnoin, johtaa se tietojen oikeellisuuteen ja vertailtavuuteen liittyviin ongelmiin, sekä rahoituksen myöntämiseen erilaisin perustein.

- KOSKI-palveluun tulisi jatkossa laatia koulutuksen järjestäjille koontiraportteja heidän palveluun viemistään tiedoista. Näistä tärkeimpinä ovat opiskeluoikeuksia, eronneiden opiskelijoiden määriä sekä valmistuneita opiskelijoita tutkinnoittain valitulla ajanjaksolla koskevat tiedot, AMKE esittää.

- Lisäksi koulutuksen järjestäjien tulisi jatkossa saada KOSKI-palveluun raportit kaikista niistä tiedoista, jotka palvelusta otetaan joko rahoituksen perusteeksi tai muuhun koulutuksen järjestäjän toiminnan kannalta olennaiseen tilastointiin tai raportointiin.

Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät pystyisivät huolehtimaan velvoitteestaan vastata KOSKI-palveluun siirrettyjen tietojen oikeellisuudesta sekä parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

AMKEn kannanotto: KOSKI-palvelu vaatii kehittämistä