AMKE esittää: Valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän käyttöönottoa lykättävä

07.05.2018

AMKE esittää valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän käyttöönoton lykkäämistä. Nyt lausunnolla olevassa asetuksessa ehdotetaan, että yhteisellä järjestelmällä opiskelijapalautetta aloitetaan keräämään vajaan kahden kuukauden kuluttua. Tällainen toimeenpanoaika vielä keskeneräisestä järjestelmästä on koulutuksen järjestäjien ja henkilöstön näkökulmasta kohtuuton. 

- Pidämme opiskelijapalautteen keräämistä tärkeänä. Juuri siksi siirtyminen koulutuksen järjestäjien omista palautejärjestelmistä yhteiseen, rahoitukseen vaikuttavaan järjestelmään on tehtävä huolella. Järjestelmän on alusta asti oltava luotettava ja annettava oikeaa sekä vertailukelpoista tietoa, AMKEn vt. toimitusjohtaja Riikka Reina toteaa. 

AMKE esittää lausunnossa, että opiskelijapalautteen kerääminen aloitetaan siinä vaiheessa, kun KOSKI-järjestelmä toimii ja palauteprosessi voidaan hoitaa automaattisesti. Ehdotetulla aikataululla järjestelmän käyttöönotto vaatii paljon manuaalisia vaiheita. 

Lisäksi AMKE korostaa, että opiskelijapalautteen keräämisen toimivuutta sekä kohdentumista on arvioitava kokonaisuutena vuonna 2020.

Kysymyksiä on yksinkertaistettava

Asetuksessa esitetään 16 koulutuksen järjestäjän rahoitukseen vaikuttavaa kysymystä. AMKE korostaa, että rahoitukseen vaikuttavien kysymysten tulee olla sellaisia, joissa onnistumisessa koulutuksen järjestäjän omat toimet ovat ratkaisevia. 

AMKE esittää lausunnossaan useiden kysymysten uudelleen muotoilua. Osa kysymyksistä on tulkinnanvaraisia ja epäselviä. Opiskelijan on tiedettävä, mitä hän arvioi ja ymmärrettävä kysymys. 
Asetuksen vaikutusarviointi arviointi virheellistä

AMKE ei yhdy asetuksen vaikutusarviointiin, vaan toteaa, että kyseessä on merkittävä koulutuksen järjestäjien lisätehtävä, joka on rahoitettava erikseen. 

- Uuden lain oli määrä vähentää hallinnon prosesseja ja keventää byrokratiaa, lausunnossa huomautetaan. 

AMKEn lausunto ehdotuksesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamiseksi