AMKE esittää: Tarpeettomat oppilaitoskiinteistöt roskapankkiin

01.11.2017

- Tarpeettomille oppilaitoskiinteistöille tarvitaan roskapankki, esittää Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. 

- Tyhjien ja turhien tilojen ylläpitäminen tai purkaminen kuluttaa koulutuksen rahoitusta, toimitusjohtaja Petri Lempinen AMKEsta perustelee. Tyhjiksi jäävät tilat on aikoinaan rakennettu julkisin varoin. 

AMKE selvitti syksyllä ammatillisen koulutuksen järjestäjien päätöksiä toimitilojen vähentämiseksi. Kyselyyn vastasi 36 koulutuksen järjestäjää, joiden yhteenlasketuista tiloista on tyhjänä 9 prosenttia. 

Ainakin 28 maan eri osissa toimivaa ammatillisen koulutuksen järjestäjää on päättänyt vähentää toimitilojaan yhteensä 373 500 m2. Lähes yhtä moni koulutuksen järjestäjä on jo vähentänyt tilojaan. 

- Keskimäärin nykyisistä tiloista lähtee 18 prosenttia, Lempinen laskee. Yksittäisten koulutuksen järjestäjien suunnitelmat vaihtelevat 5–44 prosentin välillä.

Päätetyt tilojen vähentämiset ovat kaksi kertaa suuremmat kuin tyhjänä olevien tilojen määrä, joten kyse on ennakoivasta toiminnan muuttamisesta, ei vain reagoinnista opiskelijamäärien muutoksiin. 

Ensisijainen syy tilojen ja toimipisteiden karsimiseen on opiskelijoiden väheneminen, mikä liittyy väestökehitykseen. Vähentynyt opiskelijamäärä ja rahoitus eivät riitä pienten toimipisteiden toiminnan jatkamiseen.

Toissijaisesti kyse on varautumisesta koulutuksen muutoksiin.

Kolmasosa kyselyyn vastanneista arvioi ammatillisen koulutuksen reformin ja työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen vähentävän tilantarvetta. 

Tyhjiä kouluja puretaan
Kyselyn mukaan 19 koulutuksen järjestäjää purkaa yhteensä 131 000 m2 lähes 60 eri kiinteistössä. Viisi vastaaja ilmoitti jo purkaneensa turhia tiloja. Purkaminen on edessä 42 prosentilla tiloista, joista koulutuksen järjestäjät ovat päättäneet luopua.

Yli 20 koulutuksen järjestäjää oli kohdannut vaikeuksia oppilaitoskiinteistöjä myydessään. Tyhjät ja turhat tilat rasittavat koulutuksen järjestäjien taloutta. 

Vanhat oppilaitokset sopivat huonosti muuhun käyttöön ja ne sijaitsevat usein paikkakunnilla, joissa ei ole markkinoita kiinteistöille. 

Tilaongelma on edessä myös sosiaali- ja terveyspalveluissa, joten turhien julkisten kiinteistöjen roskapankille voisi olla laajempaakin tarvetta.

Rakennemuutos keskittää koulutusta
Koulutuksen järjestäjät keskittävät toimintaansa nykyistä harvemmille kampuksille. Ilmiö on näkyvissä myös suuremmissa kaupungeissa, missä oppilaitosten sivutoimipisteitä lakkautetaan.

- Ammatillisen koulutuksen sopeutuminen Suomen rakennemuutokseen konkretisoituu kymmeniin tarpeettomaksi käyviin tai käyneisiin oppilaitoskiinteistöihin, Lempinen toteaa. 

AMKEn kyselyyn vastanneet koulutuksen järjestäjät kouluttavat 62 prosenttia kaikista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. Vastaajista 16 kuuluu 20 suurimman koulutuksen järjestäjän joukkoon. 
 

Tilat väenevät, ammatillinen koulutus keskittyy - raportti AMKEn tilakyselystä