AMKE: 24 000 ammattiosaajaa vähemmän vuodessa?

16.03.2016

Ammatillisen koulutuksen tarjonta voi supistua 24 000 aloituspaikalla, kun vuosina 2016–2018 rahoituksesta leikataan 248 miljoonaa euroa, pelkää Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Lisäksi suurten aikuiskoulutuskeskusten tarjoama työvoimakoulutus on kahdessa vuodessa vähentynyt jopa 25 %.

- Yritystemme kilpailukyky edellyttää osaavaa työvoimaa, mikä on muistettava koulutuksen rahoituksesta päätettäessä, sanoo AMKEn toimitusjohtaja Petri Lempinen.

Yritysten työvoimatarpeista noin puolet kohdistuu ammattikoulutettuun henkilöstöön, joten leikkaukset heikentävät yritysten mahdollisuuksia rekrytoida osaavaa henkilöstöä.

Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kouluttaminen on jo nyt ammatillisen koulutuksen tehtävä, mutta se ei onnistu suomalaisilta opiskelijoilta leikkaamalla.

Taloudellinen pohja romahtamassa

AMKEn selvityksen mukaan kolmasosa ammatillisen koulutuksen järjestäjistä teki tappiollisen tilinpäätöksen jo vuodelta 2015. Tulosta heikensivät edellisen vaalikauden leikkaukset, jotka nykyisen hallitusohjelman säästöjen kanssa vievät neljänneksen rahoituksesta vuoteen 2018 mennessä.

Koulutusleikkaukset ajavat yhä useamman ammatillisen koulutuksen järjestäjän ahdinkoon, jossa toiminnan hallittu sopeuttaminen on mahdotonta. Koulutuksen järjestäjien toimintaa sitoo lainsäädäntö, joka uudistuu vasta vuoden 2018 alusta eli suurimpien leikkausten jälkeen.

Uuden lainsäädännön on oltava nykyistä yksinkertaisempaa, jotta byrokratian sitoma työpanos saadaan hyötykäyttöön.

Irtisanomiset vähentävät opetusta

Leikkaukset johtavat mittaviin henkilöstön vähennyksiin, mikä Lempisen mukaan uhkaa koulutuksen laatua.

Vuoden 2016 alun aikana AMKEn jäsenet ovat käyneet YT-neuvotteluja jo noin 710 henkilötyövuoden vähentämiseksi. Vähennystarve jakautuu yli 20 eri organisaatioon. Tämä on vasta alkua, sillä tulevat leikkaukset vastaavat noin 3900 henkilötyövuoden vähentämistä.

Leikkaukset uhkaavat myös koulutuksen saavutettavuutta, kun koulutuksen järjestäjät joutavat keskittämään toimintaansa suurempiin taajamiin. Vuosina 2015-2016 lakkautuslistalla on jo noin 50 toimipistettä.

Koulutuksen siirtäminen työpaikoille ei ole säästökeino, koska yritysten mahdollisuudet ottaa opiskelijoita ovat hyvin rajalliset. Opiskelijat tarvitsevat opetusta, ohjausta ja tukea myös käytännön jaksojen aikana, joten se ei vähennä opetushenkilöstön työtä.

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tuottaa työelämälle osaamista, jota työpaikoilla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Opiskelijan ammattitaito ei voi olla sidoksissa yhteen työpaikkaan. Tänä vuonna ammatillisen koulutuksen aloittavat ovat työelämässä 2060-luvulle asti. Leikkaukset uhkaavat heidän taitojen kehittymistä.