AMKE – 10 vuotta vastuullista ammatillisen koulutuksen kehittämistä

21.10.2020

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE juhlii tänä vuonna toimintansa 10-vuotista taipaletta koulutuksen järjestäjien edunvalvojana. AMKE muodostettiin vuonna 2010 kun ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjät sekä kuntia ja kuntayhtymiä edustavat ammatillisen koulutuksen järjestäjät yhdistivät voimansa. Juhlavuoden päätapahtuma AMKEpäivät kokosi runsaat sata osallistujaa yhteen verkon välityksellä ja Marina Congress Centeriin.

AMKEn toiminnan ytimessä on olla mukana ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Tavoitteena on, että koulutus palvelee niin sisällöllisesti kuin taloudellisesti mahdollisimman hyvin yksilöä, työelämää ja yhteiskuntaa. 

Ammatillinen koulutus vastaa koko työikäisen väestön osaamistarpeisiin. Koulutukseen osallistuu vuosittain 320 000 henkilöä ja heistä kaksi kolmasosaa on yli 20-vuotiaita.  

Vuosikymmeneen on mahtunut suuria uudistuksia, haasteita ja onnistumisia. 

Merkittävin uudistus 10 vuoden aikana on koulutuksen järjestäjien, opetushallinnon, työ- ja elinkeinoelämän sekä muiden sidosryhmien kanssa rakennettu maailman modernein ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö. 

- Tästä yksilön tarpeet keskiöön nostavasta ja koulutuksen järjestäjän toiminnalliseen itsenäisyyteen uskovasta lainsäädännöstä tulee pitää huolta. Maailmalla otetaan mallia järjestelmästämme, sanoo AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Uhkana on, että ammatillisen koulutuksen kehittäminen politisoituu liiaksi. 

- Tästä viitteinä ovat yksityiskohtainen lainsäädännön rakentaminen sekä rahoituksen sirpaloittaminen, valottaa toimitusjohtaja Lamppu.    

Haasteena kestävän koulutuksen toteuttamisella ovat olleet muun muassa elinikäisen oppimisen nopeasti kasvaviin tarpeisiin nähden kroonisesti liian pienet taloudelliset resurssit.

- Haasteena on myös, että yhä yksilöllisempiä tuen tarpeita pyritään ratkaiseminen resursseja haaskaavalla oppivelvollisuuden laajentamisella, Lamppu toteaa.

Juhlavuoden teema, vastuullisuus, näkyy AMKEn toiminnassa jäsenten kuuntelemisena, avoimena viestintänä sekä yhteistyönä niin jäsenten kuin sidosryhmien kanssa. 

Koronakriisin aikana ammatillinen koulutus on pystynyt reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja näin turvaamaan koulutuksen toteuttamisen. Viestintä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja AMKEn välillä nopeaa ja ajantasaista. 

- AMKE toimii luottamuksen solmukohtana viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien välillä, totesi Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen AMKEpäivien puheenvuorossaan.

Jäsentyytyväisyys kaiken a ja o

Syksyllä 2020 toteutettuun jäsentyytyväisyyskyselyyn vastasi 43 AMKEn johdon edustajaa. Vastaajista 88 % pitivät jäsenyyttä erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä.   

- Erityisesti näin poikkeusaikana AMKE:n merkitys ja työ korostuu ja on positiivisella tavalla esillä. Hyvä niin, kiitellään yhdessä palautteessa. 

Edellisvuosien tapaan edunvalvontaa pidetään tärkeimpänä tehtävänä ja AMKEn koetaan myös onnistuneen siinä hyvin kuluneen vuoden aikana. 

Kaikista tyytyväisimpiä vastaajat olivat koulutuksen järjestäjille suunnattuun viestintään, josta pisteitä tuli 4,5.  

- Hienoa tiedonvälitystä toteutuneista neuvotteluista, ennakoivaa tietoa viranomaistahon päätösprosesseista ja ennen kaikkea valmistelun prosesseista. Jatkuvan tiedottamisen malli toteutuu hyvin, palautteissa sanotaan. 

Kuvia AMKEpäiviltä 


AMKEpäivät avasi yhdistyksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Kari Kallonen


Toisinajattelija Petri Rajaniemen ajatuksia herättävä puheenvuoro "Tällaisessa maailmassa".


Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen mukaan AMKE toimii luottamuksen solmukohtana 


Pihlajalinnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén kertoi SASKYn kanssa totetetusta yhteistyöstä


Toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen Baronasta korosti oman työkyvyn sekä osaamisen ylläpidon merkitystä nyt ja tulevaisuudessa

​​​​​​​
AMKE ry:n yhdistyskokous järjestettiin AMKEpäivien yhteydessä

​​​​​​​
Ammatillisen koulutuksen ja yrittäjyyden yhteistyöllä on pitkä historia ja valoisa tulevaisuus


Business College Helsingin opiskelijat AMKEpäivillä toimivat apuna järjestelyissä

​​​​​​​
Riverian kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen, Omnian kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko, SAKKYn hallituksen jäsen Leila Savolainen ja Amisäätiön johtaja Timo Karkola

​​​​​​​​​​​​​​
Turvallisuus ennen kaikkea

​​​​​​​
Etätyöaikoina liikunnan merkitys korostuu

​​​​​​​
AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu toivotti ihmiset tervetulleiksi iltatilaisuuteen

​​​​​​​
Kultaiset ansioristit tunnustuksena pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta ammatillisen koulutuksen hyväksi saivat Leena Linnainmaa, Marjukka Liiten, Mirja Hannula, Mika Tammilehto ja Sampo Suihko


​​​​​​​
AMKEn alkuaikoja muistelivat perustamisessa mukana olleet Timo Karkola ja Sampo Suihko

​​​​​​​
Timo Karkola ja Hanna-Mari Bennick perinteisessä yhteiskuvassa

​​​​​​​​​​​​​​
Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen kertoi tulevaisuudesta ilmastonmuutoksen näkökulmasta

​​​​​​​
Valtionvarainministeriön ylijohtaja Leena Mörttinen kertoi tulevaisuudesta talouden näkökulmasta

​​​​​​​
Tulevaisuutta väestökehityksen osalta valotti Eläketurvakeskuksen johtaja Jaakko Kiander

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoi, miltä tulevaisuus näyttää osaamisen kannalta

​​​​​​​
Ammattiosaamisen suunta 2030 -keskustelussa  opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Mika Tammilehto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n koulutuspoliittinen asiantuntija Heini Wink, Hyvinvointiala HALI:n elinkeinoasioiden johtaja Arja Laitinen, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKin tutkijayliopettaja Jaakko Helander sekä Ammattiopisto Spesian rehtori Tiina Meriläinen. Moderaattorina pedagoginen rehtori Osku Laukkanen Turun aikuiskoulutuskeskuksesta