Aikuisten kouluttautuminen vähenee

12.01.2018

Vajaa puolet 18-64 -vuotiaista osallistui aikuisille järjestettyyn koulutukseen vuonna 2017. Suurin osa heistä kouluttautui työn vaatimuksiin. Työnantajan tukemaa henkilöstökoulutusta sai miljoona palkansaajaa.

Suomi on aikuiskoulutuksen suurvalta, vaikka koulutukseen osallistuminen on vähentynyt. 

- On hälyttävää, että aikuisten osallistuminen koulutukseen vähenee samaan aikaan, kun työelämän osaamistarpeet ovat suuressa muutoksessa, arvioi AMKEn toimitusjohtaja Petri Lempinen

Vähentyminen koskee niin ammattiin ja työhön kuin vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvää koulutusta. Tilastokeskuksen tänään julkaisemissa tiedoissa aikuisten osallistumisesta koulutukseen näkyy selkeä muutos vuodesta 2012 vuoteen 2017.

Aikuiskoulutuksen huippuvuosi oli Suomessa jo 2000, jolloin 54 prosenttia aikuisista osallistui koulutukseen. Viime vuonna koulutukseen osallistui 160 000 aikuista vähemmän vuosituhannen vaihtuessa. 

Henkilöstökoulutus supistunut

Työn vuoksi kouluttautuminen supistui verrattuna vuoteen 2012. Suurin pudotus näkyy henkilöstökoulutukseen osallistumisessa, joka väheni 6 prosenttiyksikköä viidessä vuodessa.

Vähiten henkilöstökoulutukseen osallistuvat 55 vuotta täyttäneet palkansaajasta, joista vain 44 prosenttia sai koulutusta. Tämä on ristiriidassa työurien pidentämistavoitteen kanssa. 

Suurin pudotus verrattuna vuoteen 2012 on tapahtunut 35-44-vuotiaiden ikäryhmässä. Heidän osallistumisensa vähentyi peräti 11 prosenttiyksikköä.

Aikuiskoulutus kasaantuu

Aikuiskoulutus kasaantuu hyvin koulutettuihin. Korkeakoulutetuista osallistui kaksi kolmesta, toisen asteen koulutuksen suorittaneista kaksi viidestä, mutta pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneista vain joka kolmas. Koulutustason mukainen osallistumisaktiivisuus on pysynyt saman vuodesta 1990 lähtien.

Naiset ovat miehiä innokkaampia aikuisopiskelijoita. Sukupuolten välinen osallistumisero on ollut noin 10 prosenttiyksikköä naisten eduksi vuodesta 1980 lähtien. Vuonna 2017 naisista yli puolet (54 %) ja miehistä useampi kuin kaksi viidestä (44 %) osallistui aikuisille järjestettyyn koulutukseen.

Aikuiskoulutus lisääntyi Suomessa 1980 ja 1990-luvuilla, mutta vuoden 2000 jälkeen toteutetut hankkeet eivät ole lisänneet osallistumista. 

Tällä vuosituhannella aikuiskoulutukseen on panostettu mm. Noste-ohjelmassa, ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksessa, nuorten aikuisten osaamisohjelmassa ja maahanmuuttajien ammatillisessa koulutuksessa. 

Aikuiskoulutuksella tarkoitetaan erityisesti aikuisia varten järjestettyä ja organisoitua koulutusta, johon on osallistuttu yhteensä vähintään kuusi tuntia.

Lähde: Tilastokeskus

Vuosi    Lukumäärä    Osuus-%
1990    968 734         47
1995    830 830         52
2000    1 004 515      56
2006    1 107 670      57
2012    1 137 285      59

2017    1 004 000      53