Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun asetuksen muuttaminen

27.06.2024

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä. Tasolle kaksi lisättäisiin kotoutumiskoulutus.
Lisäksi liitteen tasolta 3 poistetaan tutkintojärjestelmästä 31.7.2022 poistuneet lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA).
AMKE kannattaa esitettyjä muutoksia.
 

Lataa lausunto tästä