Jatkuvan oppimisen sanaston täydennysosa

31.05.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö 31.5.2024

Jatkuvan oppimisen sanaston täydennysosa

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry pitää hyvänä, että jatkuvan oppimisen sanastoa täydennetään ja jo olemassa olevia käsitteitä täsmennetään tarvittaessa. On tärkeää, että käsitteet itsessään kuvaavat riittävän hyvin asiaa tai ilmiötä ja ovat ymmärrettäviä esimerkiksi tavalliselle kansalaiselle.

Jatkuvan oppimisen täydennysosan sanasto on laadittu laajapohjaisen asiantuntijaryhmän kanssa ja lausuntomenettely on antanut mahdollisuuden keskeisille tahoille kommentoida asiaa. AMKElla ei ole huomautettavaa käsitteiden sisältöihin.    

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Veli-Matti Lamppu, toimitusjohtaja                                                                                                                                

Lataa lausunto tästä