Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta kyberturvallisuusakatemioista

16.11.2023

Sivistysvaliokunta 13.11.2023

Komission julkaisi 18.4.2023 tiedonannon Kyberturvallisuuteen liittyvän osaamisvajeen pienentäminen EU:n kilpailukyvyn, kasvun ja häiriönsietokyvyn parantamiseksi (”Kyberturvallisuusakatemia”) (COM(2023) 207 final) osana ns. kyberpakettia. Paketti sisälsi ehdotuksen kybersolidaarisuussäädökseksi, muutosehdotukset kyberturvallisuusasetukseen sekä tiedonannon Kybertaitoakatemiasta (Cyber Skills Academy). Valtioneuvosto on antanut U-kirjelmän kybersolidaarisuussäännöksestä ja kyberturvallisuusasetuksen muuttamisesta eduskunnalle 6.7.2023.

AMKE ry mukailee opetus- ja kulttuuriministeriön perusmuistiossa EU/687/2023-OKM-2 esitettyä Suomen kantaa. On tärkeää, että kyberturvallisuusosaaminen ja -koulutus nostetaan osaksi unionin kriisinvarautumista ja kokonaisturvallisuutta. Erityisen kannatettavaa on osaamispulan ratkaisemiseksi esille tuotu olemassa olevien toimijoiden yhteistyö mm. digitaalisten palveluiden yhteistoimivuuden varmistamiseksi. On myös tärkeää, että jäsenvaltiot päättävät tutkintojen viitekehysten sisällöstä sekä osaamisen tunnustamisesta. 

Opettajien valmiuksiin kasvattaa oppilaita kriittiseen medialukutaitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota ja lisäksi panostuksia kyberturvallisuustaitojen opettamiseen tulee tehdä kaikilla koulutustasoilla.
AMKE ry jakaa komission näkemyksen siitä, että työnantajilla, koulutuksen järjestäjillä ja poliitikoilla ei ole viestintätyökaluja keskinäiseen keskusteluun eikä täten mahdollisuuksia mitata ja arvioida kyberosaamisen puutetta työmarkkinoilla. Tältäkin osin ajatus kyberturvallisuusakatemioista on kannatettava. Tiedonannossa mainitut osaamisakatemian toiminnan neljä pilaria muodostavat hyvän rungon, jonka puitteissa jäsenmaat voivat rakentaa toimintaansa. 

Kyberturvallisuus perustuu monenlaiseen osaamiseen. Tärkeää on, että ammatillisen ja korkea-asteen eri koulutusohjelmissa annetaan kyberturvallisuuden perusvalmiuksia. Lisäksi tarvitaan kyberturvallisuuteen keskittyneitä koulutusohjelmia. Tätä koulutusta kannattaa toteuttaa yhteistyössä korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen kanssa, jotta muodostuisi kyberturvallisuuden osaamiskeskittymiä, Kyber Kampuksia. 

Ammatillisella koulutuksella on tärkeä rooli alan ammattiosaajien kouluttamisessa. Kyberturvallisuuden sisällyttäminen kansallisten tutkintojen viitekehyksiin toimii luonnollisena osana tätä työtä. Houkutteleminen kyberturvallisuusurille lienee joka tapauksessa järjestelmän tulevaisuuden kannalta kaikista kriittisin seikka. 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Lisätiedot: asiantuntija Peter Pahlman, 040 015 1324, peter.pahlman@amke.fi

Lataa lausunto tästä