Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen hakumenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta

16.03.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.3.2023

Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Yhteishakuasetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 a §, jonka mukaan koulutuksen järjestäjä päättäisi aloituspaikkojen määrästä. Koulutuksen järjestäjä ei voisi muuttaa ilmoittamiensa aloituspaikkojen määrää enää hakuajan päättymisen jälkeen.

Ehdotuksen mukaan pääsäännöstä poiketen koulutuksen järjestäjä voisi kuitenkin lisätä TELMA-koulutuksen aloituspaikkojen määrää hakuajan päättymisen jälkeen varasijojen voimassaoloaikana. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE kannattaa ehdotusta. On tärkeää, että vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppivelvollisten koulutukseen pääsyä sujuvoitetaan. TELMA-koulutus on heille usein soveltuvin vaihtoehto.


AMKE huomauttaa, että muistioluonnoksessa ei ole arvioitu aloituspaikkojen sitovan määrittelyn vaikutuksia koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiin esimerkiksi joustavuuden näkökulmasta. Olisi tärkeää, että koulutuksen järjestäjä voisi reagoida ennakoimattomiin tarpeisiin ja lisätä koulutuksen aloituspaikkojen määrää hakuajan päättymisen jälkeen varasijojen voimassaoloaikana myös muissa koulutusmuodoissa kuin TELMA-koulutuksessa.

Lataa lausunto tästä